Заседания

Заседание от дата 02.03.2023 от 17:30 часа.

Решения

№ 47-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на РИК 25 за приемане на бюлетините за Двадесет и пети изборен район – София за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им

№ 46-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Красна поляна в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., и утвърждаване на списък с резервни членове

№ 45-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Овча купел в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., и утвърждаване на списък с резервни членове

№ 44-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Банкя в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., и утвърждаване на списък с резервни членове

№ 43-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Връбница в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., и утвърждаване на списък с резервни членове

№ 42-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Люлин в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., и утвърждаване на списък с резервни членове

№ 41-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Нови искър в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., и утвърждаване на списък с резервни членове

№ 40-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Надежда в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., и утвърждаване на списък с резервни членове

№ 39-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Илинден в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., и утвърждаване на списък с резервни членове

Календар

Решения

всички решения