Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 124-НС
София, 02.04.2023

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Илинден

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 318/02.04.2023 г. от кмета на район Илинден с предложение за освобождаване на 4 члена в 4 СИК от квотата на ПП Възраждане – 3, КП Български възход на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

№ на секция

Длъжност в СИК

Освобождава:

ЕГН

254612018

секретар

Симона Асенова Христова

 

254612014

член

Веселин Георгиев Игнатов

 

254612035

член

Елена Стоянчева Ковачка

 

254612017

член

Ани Георгиева Държанлиева

 

 

 1. На мястото на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

№ на секция

Длъжност в СИК

Назначава:

ЕГН

254612018

секретар

Емилия Мариева Лебедова

 

254612014

член

Цветанка Методиева Стоянова

 

254612035

член

Мирчо Василев Мирчев

 

254612017

член

Илияна Владимирова Гелкова

 

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 02.04.2023 в 14:08 часа

Календар

Решения

 • № 144-НС / 05.04.2023

  относно: Доклад по сигналите постъпили след приключване на изборния ден.

 • № 142-НС / 02.04.2023

  относно: Доклад по сигналите от изборния ден от 13.00 ч. до 18.30ч. Към 18.30 ч. в РИК 25 са постъпили сигнали, както следва:

 • № 141-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 254619042

всички решения