Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 129-НС
София, 02.04.2023

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Красна поляна

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 328/02.04.2023 г. от кмета на район Красна поляна с предложение за освобождаване на 35 члена в 32 СИК от квотата на ПП Възраждане – 1, КП Продължаваме промяната – 1, КП БСП – 1, КП ДБО – 4, КП Български възход - 28 на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

Секция

Длъжност

Заместван

ЕГН на заместван

254611003

Член

ИСМАИЛ ИСМАИЛ ИДРИЗ

 

254611005

Член

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

 

254611006

Председател

ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

 

254611009

Член

ГЕРГАНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

 

254611010

Член

РОСИЦА ГРИГОРОВА ТОДОРОВА

 

254611012

Член

ИВАН ВЪЛЕВ ЖЕКОВ

 

254611014

Секретар

СТОЙКО НИКОЛАЕВ БАНКОВ

 

254611015

Член

РОСЕН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

 

254611016

Член

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

 

254611016

Член

СВЕТЛА БОЯНОВА ИЛИЕВА

 

254611017

Член

ТАТЯНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

 

254611019

Член

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ

 

254611019

Секретар

РОСИЦА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

254611024

Член

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

 

254611029

Член

РУМЯНА ПЕТРОВА МОМЧАРОВА

 

254611038

Член

МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ГАВРИЛОВА

 

254611044

Член

СТЕФКА НИКОЛОВА ГЮНДУРОВА

 

254611045

Секретар

ДОРОМИР ФИЛИПОВ МЛАДЕНОВ

 

254611047

Член

МАРИЯ СТЕФАНОВА ГОЦЕВА-ЗАСТРУГОВА

 

254611048

Член

КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ЗАСТРУГОВА

 

254611049

Председател

КРАСИМИР КАМЕНОВ ЗАСТРУГОВ

 

254611050

Член

НИКОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА

 

254611051

Член

ТЕОДОРА ДИМЧЕВА ГЕНЧЕВА

 

254611052

Член

СТИВЪН ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ

 

254611053

Председател

ЮСЕИН АПТУЛА МЮМЮН

 

254611054

Член

ХРИСТО ПЛАМЕНОВ ПОНОМАРЕВ

 

254611055

Член

МИГЛЕНА БОЙКОВА КИМАНОВА

 

254611059

Член

ИВАН МИНКОВ КЪНЧЕВ

 

254611065

Член

ЦОКО ТОДОРОВ ЦОКОВ

 

254611066

Член

САБИХА АХМЕД МАЛУНСКА

 

254611066

Член

АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛОВ ЗАРЕВ

 

254611067

Член

ДОБРИНА ГЕОРГИЕВА КИСОВА

 

254611069

Член

МИРАН НЯГУЛОВ СЕРДАРОВ

 

254611074

Член

АЛЕКСАНДЪР ПЕТЬОВ ДИМИТРОВ

 

254611007

Член

ГЕРГАНА СЕРАФИМОВА ЙОРДАНОВА

 

 

 1. На мястото на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

254611003

Член

МАРИЯ СТЕФАНОВА ГОЦЕВА-ЗАСТРУГОВА

 

254611005

Член

КРАСИМИР КАМЕНОВ ЗАСТРУГОВ

 

254611006

Председател

МАЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

 

254611009

Член

ГЕОРГИ ИВАНОВ МИНЕВ

 

254611010

Член

ИЛИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

254611012

Член

ДИМКА КОЛЕВА ТАНЕВА

 

254611014

Секретар

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

254611015

Член

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

 

254611016

Член

ТЕОДОР ПАНЧОВ БАЛОВ

 

254611016

Член

СИЛВИЯ ФИЛИПОВА МАРИНОВА

 

254611017

Член

РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ МИТЕВ

 

254611019

Член

РУМЯНА ФИЛЕВА РАДЕВА

 

254611019

Секретар

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ

 

254611024

Член

ИВАН ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ

 

254611029

Член

ВЛАДИСЛАВ ВИДИНОВ МАРКОВ

 

254611038

Член

ХРИСТИЯН ПАВЛИНОВ ПЕТРОВ

 

254611044

Член

МАРИЯ СЛАВЧЕВА КОСТАДИНОВА

 

254611045

Секретар

ИРЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

254611047

Член

ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

254611048

Член

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА-ЙОРГОВА

 

254611049

Председател

ГАЛИНА ИВАНОВА БОРИСОВА

 

254611050

Член

БОНКА МИХАЙЛОВА МИНЕВА

 

254611051

Член

ТОНИ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

 

254611052

Член

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ

 

254611053

Председател

ВАЛЕНТИНА БОГОМИЛОВА ГИГОВА

 

254611054

Член

НИКОЛЕТА БОРИСОВА ДЖЕНЕВА

 

254611055

Член

ВАСИЛ СТОЙНОВ ДИМИТРОВ

 

254611059

Член

ПЛАМЕН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

254611065

Член

ВАСИЛ КОНСТАНТИНОВ ВУТОВ

 

254611066

Член

МЕТОДИ КОНСТАНТИНОВ РАЙКОВ

 

254611066

Член

БОЯН ВАЛЕРИЕВ ВАЧЕВ

 

254611067

Член

ХРИСТИНА ИЛИЕВА ВУТОВА

 

254611069

Член

ДИМИТРИЯ СЛАВЧЕВА КОСТАДИНОВА

 

254611074

Член

РОСИЦА МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА

 

254611007

Член

ЮЛИЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА

 

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 02.04.2023 в 14:10 часа

Календар

Решения

 • № 144-НС / 05.04.2023

  относно: Доклад по сигналите постъпили след приключване на изборния ден.

 • № 142-НС / 02.04.2023

  относно: Доклад по сигналите от изборния ден от 13.00 ч. до 18.30ч. Към 18.30 ч. в РИК 25 са постъпили сигнали, както следва:

 • № 141-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 254619042

всички решения