Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 139-НС
София, 02.04.2023

ОТНОСНО: Доклад по сигналите от изборния ден до 13.00 ч. Към 13.00 ч. в РИК 25 са постъпили сигнали, както следва:

1) Сигнал с вх. № 317/ 02.04.2023г- препратено по компетентност от ЦИК, твърди се че в 90СИК р-н Люлин не работи машината за гласуване и завесата е компроментирана. От страна на РИК 25 е извършена проверка, установено е, че машината работи.

2) Сигнал вх. № 320/02.04.2023г- препратен по компетентност от ЦИК, твърди че в 33 СИК р-н Връбница не работи машината, без ясни индикации кога ще бъде включена. Извършена е проверка и е установено, че след посещение на техник от Сиела, работата на машината е възстановена.

3) Сигнал вх. № 322/02.04.2023г- Сигнал от Милена Здравкова, съдържа оплакване, машината в СИК 254611070 не работи. Извършена е проверка и е констатирано, че 01.04.2023г секцията е посетена от техник на Сиела и е установено, че машината не може да продължи да работи. Съставен е протокол по чл. 269 ИК и в секцията се извършва гласуването само с хартиени бюлетини.

4) Сигнал вх. № 325/02.04.2023г- Жалба от Венцислав Бенов, която по съществото си представлява сигнал и съдържа оплакване, че в 09,40 часа машината в СИК 254612025 не работи. Извършена е проверка и е констатирано, че в 9,45 часа секцията е посетена от техник на Сиела и е установено, че машината не може да продължи да работи. Съставен е протокол по чл. 269 ИК и в секцията продължава гласуването само с хартиени бюлетини.

5) Сигнал вх. № 332/02,04,2023г. и Вх. № 346/02.04.2023 г. - Евгения Алексиева. Твърди се, че в секция 254619063 р-н Люлин, избирателите целенасочено се подканят от членовете на СИК да гласуват с машина, а не им се оставя възможност за избор. РИК 25 е предприело действия, като са дадени указания да питат избирателя единствено как би желал да гласува, без да го напътстват в неговия избор.

6.) Сигнал вх. № 337/02,04,2023г- Жалба от Александър Иванов, която по съществото си представлява сигнал и съдържа оплакване, че в 11,01 часа машината в СИК 254612025 не работи. Извършена е проверка и е констатирано, че още в 9,45 часа секцията е посетена от техник на Сиела и е установено, че машината не може да продължи да работи. Съставен е протокол по чл. 269 ИК и в секцията продължава гласуването само с хартиени бюлетини.

7) Сигнал вх. № 323, 341 и 342/02,04,2023г.- препратен по компетентност от ЦИК, подаден от Александър Ненков и Евгения Алексиева. Твърди се, че в секции на територията на трите изборни района в София, избирателите целенасочено се подканят от членовете на СИК да гласуват с машина, а не им се оставя възможност за избор. РИК 25 е предприело действия, като във всички разговори с членове на СИК им обръща внимание да питат избирателя единствено как би желал да гласува, без да го напътстват в неговия избор.

8) Сигнал с вх. 343/02,04,2023г. с оплакване евентуално от лицето Милен Маринов (тъй като писмото не е подписано), че в секция с неясен номер в 137-мо у-ще в район Люлин, в 9,30 часа, машината е разпечатала некоректна бюлетина, поради технически проблем. Извикан е бил техник на Сиела, но той не оказал съдействие, а на лицето не е позволено да гласува повторно. С оглед неяснотата на сигнала РИК 25 не може да предприеме действия към конкретен СИК

Във връзка с изложеното, на основание чл. 72, ал. 20 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София,

РЕШИ

Приема доклада по сигналите, постъпили в изборния ден до 18:30 ч..

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 02.04.2023 в 14:16 часа

Календар

Решения

  • № 144-НС / 05.04.2023

    относно: Доклад по сигналите постъпили след приключване на изборния ден.

  • № 142-НС / 02.04.2023

    относно: Доклад по сигналите от изборния ден от 13.00 ч. до 18.30ч. Към 18.30 ч. в РИК 25 са постъпили сигнали, както следва:

  • № 141-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 254619042

всички решения