Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 140-НС
София, 02.04.2023

ОТНОСНО: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 254620018

В РИК 25 с вх. № 353/02.04.2023 г. е постъпил надлежно съставен и подписан Протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК в СИК № 254620018. Протоколът е по образец – Приложение № 5 към Методически указания по на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за СИК в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със СУМГ, приети с Решение № 1778-НС от 16 март 2023 г. на ЦИК.

От протокола се установява, че специализираното устройство за машинно гласуване (СУМГ) в СИК 254620018, е преустановило работа по следните причини: свършване на хартия, проблем с четеца на картата, при рестартиране се появява квадрат с лилав цвят и надпис “Enter password”.

Въз основа на данните от протокола, РИК 25 констатира, че са налице непреодолими външни обстоятелства по см. на чл. 269 ИК и Методически указания на ЦИК, а именно - поради непредвидими действия или събития машинното гласуване е възпрепятствано до степен на невъзможност да бъде произведено по определения технологичен ред и не позволява на избирателите да упражнят правото си на глас чрез машина за гласуване.

Със свое писмо изх. № НС-15-260 от 01.04.2023 г. ЦИК е дал изрични указания относно действията на РИК 25 при спиране работата на СУМГ, включително относно попълването от СИК на Приложение № 82-НС-хм.

Предвид изложеното и на основание чл. 269 ИК и Методически указания, приети с Решение № 1778-НС от 16 март 2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

 

РЕШИ

 1. В СИК № 254620018 да се премине към гласуване с хартиени бюлетини.
 2. Препис от решението да се изпрати на Централната избирателна комисия.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 02.04.2023 в 19:26 часа

Календар

Решения

 • № 144-НС / 05.04.2023

  относно: Доклад по сигналите постъпили след приключване на изборния ден.

 • № 142-НС / 02.04.2023

  относно: Доклад по сигналите от изборния ден от 13.00 ч. до 18.30ч. Към 18.30 ч. в РИК 25 са постъпили сигнали, както следва:

 • № 141-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 254619042

всички решения