Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 11-ЕП
София 25 ИР, 30.04.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на номерацията на удостоверенията на назначените от РИК 25 членове на СИК в Двадесет и пети район – София

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25)

РЕШИ:

Издаваните от РИК 25 удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии в Двадесет и пети изборен район – София имат единна номерация от вида ХХYYY-N, където:

ХХ е номер на административния район в гр. София, съгласно ЕКАТТЕ: за Банкя - 24, Връбница - 20, Илинден - 12, Красна поляна - 11, Люлин -19, Надежда - 13, Нови Искър - 21, Овча купел – 18,

YYY е номерът на секцията в административния район,

N е поредният номер на удостоверението за съответната СИК. N започва от 1.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 30.04.2019 в 18:50 часа

Календар

Решения

всички решения