Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 116-ЕП
София 25 ИР, 26.05.2019

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район „Банкя“

В РИК 25 е постъпило писмо вх. № 311/26.05.2019 г. от кмета на р-н „Банкя“ с предложение за освобождаване на 1 член на СИК, както следва: 1 от квотата на КП ОП, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическата сила, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район - София (РИК 25)

РЕШИ

  1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност в СИК

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

8

Зам. председател

ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА ДУКОВА

 

 

  1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност в СИК

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

8

Зам. председател

ЦВЕТАН ЯВОРОВ ЦВЕТАНОВ

 

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 26.05.2019 в 14:13 часа

Календар

Решения

всички решения