Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 16-ЕП
София 25 ИР, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Банкя“ и утвърждаване на списък с резервни членове

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София е постъпило писмо, вх. № 65/25.04.2019 г., от кмета на район „Банкя“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК. Към писмото са приложени всички изискуеми от закона документи.

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 150-ЕП/11.04.2019 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, ал. 11 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25)

РЕШИ:

Назначава съставите на 14 (четиринадесет) секционни избирателни комисии (без служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения на кмета на район „Банкя“, при разпределение на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка политическа сила, както следва:

ПП ГЕРБ – общо 29 членове, в това число 14 председатели, 0 зам. председатели и 0 секретари;

КП „БСП за България“ – общо 25 членове, в това число 0 председатели, 0 зам. председатели и 14 секретари;

ПП ДПС – общо 14 членове, в това число 0 председатели, 5 зам. председатели и 0 секретари;

КП „Обединени патриоти“ – общо 14 членове, в това число 0 председатели, 6 зам. председатели и 0 секретари;

ПП ВОЛЯ – общо 14 членове, в това число 0 председатели, 3 зам. председатели и 0 секретари;

КП „Реформаторски блок“ – общо 1 член;

КП „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“ – общо 1 член.

Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение.

Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението на кмета.  

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 30.04.2019 в 18:58 часа

Календар

Решения

всички решения