Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 22-ЕП
София 25 ИР, 13.05.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на график за провеждане на обучения на секционните избирателни комисии на територията на Двадесет и пети район - София

На основание чл. 72, ал. 1, т. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25)

РЕШИ

Утвърждава график за провеждане на обучения на секционните избирателни комисии на територията на Двадесет и пети район – София, както следва:

 

АДМ. РАЙОН

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДАТА И ЧАС

Нови Искър

Читалище „Христо Ботев“, кв. Курило, ул. Искърско дефиле № 277 - киносалон

20.05.2019 г.- 18:30 ч.

Връбница

140 СОУ

21.05.2019 г.- 18:00 ч.

Красна поляна

123 СОУ

21.05.2019 г.- 18:00 ч.

Овча купел

88 СОУ

20.05.2019 г.- 18:30 ч.

Люлин

56 СОУ

20.05.2019 г.- 18:30 ч.

79 СОУ

21.05.2019 г.- 18:30 ч.

Илинден

ПГТЕ „Хенри Форд“

21.05.2019 г.- 18:00 ч.

Надежда

153 СОУ

21.05.2019 г.- 18:00 ч.

153 СОУ

22.05.2019 г.- 18:00 ч.

Банкя

78 СУ, актова зала

21.05.2019 г.- 18:00 ч.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

  

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 13.05.2019 в 18:10 часа

Календар

Решения

всички решения