Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 23-ЕП
София 25 ИР, 13.05.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и пети район – София

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София е постъпила обобщена информация, съгласно която до крайния срок по чл. 37, ал. 1 ИК – 17:00 ч. на 11.05.2019 г., в районните администрации на територията на 25-ти район - София са постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, както следва:

РА Банкя – 0 броя;

РА Връбница – 1 брой;

РА Илинден – 2 броя;

РА Красна поляна – 11 броя;

РА Люлин – 5 броя;

РА Надежда – 5 броя;

РА Нови Искър – 4 броя;

РА Овча купел – 3 броя

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 90, ал. 1 ИК и Решение № 96-ЕП/08.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25)

РЕШИ

Определя 3 (три) броя подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на Двадесет и пети район – София за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., както следва:

  1. ПСИК на територията на административен район „Красна поляна“, която ще обслужва и избирателите в административен район „Илинден;
  2. ПСИК на територията на административен район „Надежда“, която ще обслужва и избирателите в административни райони „Нови Искър“ и „Връбница“;
  3. ПСИК на територията на административен район „Овча купел“, която ще обслужва и избирателите в административни райони „Люлин“ и „Банкя“.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

  

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 13.05.2019 в 18:12 часа

Календар

Решения

всички решения