Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 24-ЕП
София 25 ИР, 15.05.2019

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Двадесет и пети район – София

Със Заповед № 667/14.05.2019 г. кметът на Столична община образува 3 /три/ секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на 25-ти район, както следва:

Секция № 254611077 с административен адрес гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение № 25, районна администрация „Красна поляна“

Секция № 254613072 с административен адрес гр. София, район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов № 55, ет. 3, зала – районна администрация Надежда;

Секция № 254618072 с административен адрес гр. София, бул. Цар Борис III № 136, районна администрация Овча купел.

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 96-ЕП/08.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 23-ЕП/13.05.2019 г. на РИК 25.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл. 8, ал. 8 от ИК и Решение № 96-ЕП/08.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25)

РЕШИ

Формира и утвърждава единните номера на 3 /три/ избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) в Двадесет и пети район – София за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., както следва:

ПСИК № 254611077 с административен адрес гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение № 25, районна администрация „Красна поляна“

ПСИК № 254613072 с административен адрес гр. София, район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов № 55, ет. 3, зала – районна администрация Надежда;

ПСИК № 254618072 с административен адрес гр. София, бул. Цар Борис III № 136, районна администрация Овча купел.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Зам. председател: Цветелина Мартен Калеева

* Публикувано на 15.05.2019 в 18:47 часа

Календар

Решения

всички решения