Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 6-ЕП
София 25 ИР, 14.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) в Двадесет и пети район – София за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 89, чл. 92 ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

РЕШИ:

Броят на членовете на всяка секционна избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, в Двадесет и пети район – София за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. е 7 (седем) човека.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.04.2019 в 17:34 часа

Календар

Решения

всички решения