Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 7-ЕП
София 25 ИР, 14.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни избирателни комисии в Двадесет и пети район – София за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 9, ал. 6, чл.89, чл. 90 и чл. 92 ИК, и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район - София (РИК 25)

РЕШИ:

Броят на членовете на всяка от евентуалните служебни секционни избирателни комисии (в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане) и подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК), включително председател, заместник председател и секретар, в Двадесет и пети район – София за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., е 5 (пет) човека.

В състава на всяка евентуално създадена служебна или подвижна секционна избирателна комисия, всяка парламентарно представена в 44-ото Народно събрание партия и коалиция има право на не по-малко от един член.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.04.2019 в 17:35 часа

Календар

Решения

всички решения