Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 8-ЕП
София 25 ИР, 14.04.2019

ОТНОСНО: Разпределяне на местата за членовете и в ръководствата в секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) в Двадесет и пети район – София за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.5. Разпределяне на членовете на РИК 25 по работни групи

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 89 и чл. 92 ИК, Решение № 139-ЕП/10.04.2019 г., № 148-ЕП/11.04.2019 г. и № 150-ЕП/11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25)

РЕШИ:

  1. Определя общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии (без подвижни и служебни) в Двадесет и пети район – София за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., а именно 3451 (три хиляди четиристотин петдесет и един) човека.
  2. Утвърждава разпределението на местата за членовете и в ръководствата на СИК по административни райони, съгласно Методически указания на ЦИК за назначаване съставите на СИК на територията на района и на териториите на общините в него в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. (без съставите на ПСИК), и за разпределение на местата в ръководството на СИК, както следва:

А. Места за всички членове на СИК (без подвижни и служебни) в Двадесет и пети район – София:

Адм. район

Бр. СИК

ПП ГЕРБ

КП БСП

ПП ДПС

КП

ОП

ПП

Воля

КП

РБ

КП ББЦ

Банкя

14

29

25

14

14

14

1

1

Връбница

56

115

95

56

56

56

7

7

Илинден

40

82

68

40

40

40

5

5

Красна поляна

73

149

123

73

73

73

10

10

Люлин

132

269

223

132

132

132

18

18

Надежда

71

145

121

71

71

71

9

9

Нови Искър

36

73

61

36

36

36

5

5

Овча купел

71

145

121

71

71

71

9

9

Общо

493

1007

837

493

493

493

64

64

където:

ПП ГЕРБ е партия ГЕРБ

КП БСП – коалиция „БСП за България“

ПП ДПС – партия „Движение за права и свободи“

КП ОП - коалиция „Обединени патриоти– НФСБ, Атака и ВМРО“

ПП Воля – партия ВОЛЯ

КП РБ – коалиция „Реформаторски блок“

КП ББЦ - коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“

 

Б. Места в ръководствата на СИК (без подвижни и служебни) в Двадесет и пети район – София:

Адм. район

Бр. СИК

ПП ГЕРБ

КП БСП

ПП ДПС

КП

ОП

ПП

Воля

Банкя

14

14

14

5

6

3

Връбница

56

56

56

22

24

10

Илинден

40

40

40

16

17

7

Красна поляна

73

73

73

28

31

14

Люлин

132

132

132

51

56

25

Надежда

71

71

71

28

30

13

Нови Искър

36

36

36

14

15

7

Овча купел

71

71

71

28

30

13

Общо

493

493

493

192

209

92

 

  1. С оглед задължението на РИК за незабавно публикуване на решенията на интернет страницата на комисията, едновременно с документите от проведените консултации на хартиен носител, в РИК 25 се представят в електронен вид, формат doc, docx, xls, xlsx или еквивалентен:

а) при постигнато съгласие в хода на консултациите - предложенията на кметовете на районни администрации за състави на СИК, съдържащи имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) извън случаите по б. „а“ - предложенията за състави на СИК на партиите и коалициите, представени при консултациите, съдържащи имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.04.2019 в 17:36 часа

Календар

Решения

всички решения