Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 9-ЕП
София 25 ИР, 14.04.2019

ОТНОСНО: Разпределяне членовете на РИК 25 по работни групи.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25)

РЕШИ:

Членовете на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София се разпределят в работни групи, както следва:

Работна група „Люлин“. Групата отговаря за взаимодействието с районна администрация „Люлин". Състав: Соня Василева, Веселина Кирилова- Стаменова и Цветелина Калеева;

Работна група „Красна поляна“. Групата отговаря за взаимодействието с районна администрация „Красна поляна". Състав: Силвия Качулкова, Валери Балев и Васил Христов;

Работна група „Илинден“. Групата отговаря за взаимодействието с районна администрация „Илинден“. Състав: Станислава Чорбаджийска и Денчо Славов;

Работна група „Надежда“. Групата отговаря за взаимодействието с районна администрация „Надежда“. Състав: Ивайло Василев и Диян Асенов;

Работна група „Банкя“. Групата отговаря за взаимодействието с районна администрации „Банкя". Състав: Жана Иванова и Ирина Иванова;

Работна група „Овча купел“. Групата отговаря за взаимодействието с районна администрации „Овча купел". Състав: Христианна Василева и Венцеслав Йотов;

Работна група „Връбница“. Групата отговаря за взаимодействието с районна администрации „Връбница". Състав: Валя Разпопова и Валери Якимов;

Работна група „Нови Искър“. Групата отговаря за взаимодействието с районна администрация „Нови Искър". Състав: Мариника Якова и Георги Владимиров.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.04.2019 в 17:37 часа

Календар

Решения

всички решения