Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 170-НС
София 25 ИР, 29.03.2017

ОТНОСНО: Жалба от Станислав Чавдаров Младенов

С вх. № 313/28.03.2017 г. в РИК 25 е постъпила жалба от Станислав Чавдаров Младенов – кандидат за народен представител от листата на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

В жалбата се съдържа оплакване, че в изборния ден той, неговата съпруга „и още 5 роднини“ са упражнили правото си на глас в СИК 254618051 като всички са гласували за листата на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ и са отбелязали преференция за кандидата Станислав Младенов, регистриран под № 7. При преглед на сканирания и публикуван на електронната страница на РИК 25 секционен протокол на СИК 254618051 кандидатът е установил, че „въпросните общо 7 броя преференции не са отразени“ в протокола. Прави искане РИК да разпореди повторно преброяване на бюлетините с цел коректно отразяване на преференциите и да наложи съответните административно-наказателни мерки на членовете на СИК.

РИК 25 извърши преглед на приетия протокол с резултатите от гласуването в СИК № 254618051 и установи, че същият е по образец – приложение № 87-НС-х от изборните книжа; фабричният номер 4251062 съответства на формуляра, предаден на СИК в предизборния ден; протоколът е подписан от пълния състав на СИК, попълнен е коректно – без поправки и зачертавания; при определяне на изборните резултати са спазени условията (контролите) по т. 1-5, описани в края на формуляра на протокола, както и условието по т. 10 от Решение № 4309-НС/14.02.2017 г. на ЦИК; отварянето на избирателната кутия и установяването на резултатите от гласуването е извършено в присъствието на Димитър Атанасов – застъпник, Иван Кривошиев – застъпник и Николина Първанова – представител, като не са налични индиции тези лица да са констатирали нередности в процеса на броене и отразяване на изборните резултати в секцията.

Във вписаните в протокола данни не са налице несъответствия.

РИК няма правомощие да разпорежда повторно преброяване на гласовете при липса на несъответствия по чл. 287, ал. 3 ИК, както и след приемане на секционния протокол и предаване на изборните книжа и материали на общинската администрация.

Протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и до доказване на противното по надлежния съдебен ред, следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК. Същевременно, следва да се отчете и фактът, че тайната на вота е гарантирана на всеки гласоподавател, именно с цел да не може да бъде проследен начинът, по който той гласува. Последващи гласуването изявления на избиратели, досежно начина, по който са гласували са недоказуеми и твърдения в обратен смисъл биха опорочили именно тайната на вота.

Предвид изложеното и в рамките на своите правомощия, РИК 25 не установява нарушения на изборния процес, включително незаконосъобразни действия на членовете на СИК 254618051, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25)

                                                                                               РЕШИ

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Станислав Чавдаров Младенов.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Гергана Стефанова Толина

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.03.2017 в 17:48 часа

Календар

Решения

всички решения