Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 109-НС
София, 27.09.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК в район „Надежда“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен инспекторат – СО, с вх. № 242/27.09.2022 г. от деловодния регистър на РИК в 25 ИР-София, заведен под номер 11 в 11:10 ч. на 27. 09. 2022 г. в регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София.

 

В сигнала са обективирани проверки от инспекторите към Столичен инспекторат за нарушения, свързани с агитационни материали, поставени извън разрешените за целта места. Към писмото са приложени: Констативен протокол № КП-22-0032992/20. 09. 2022 г., Констативен протокол № КП-22-0032963/20. 09. 2022 г., Констативен протокол № КП-22-0033000/21. 09. 2022 г., Констативен протокол № КП-22-0032965/21. 09. 2022 г., Констативен протокол № КП-22-0030879/21. 09. 2022 г., съставени и подписани от старши инспектор в Столичен инспекторат, придружен със снимков материал за установените нарушения.

 

На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, Районната избирателна комисия в 25 изборен район-София

 

РЕШИ

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183,  ал. 3 ИК.

УКАЗВА на кмета на район „Илинден" - СО да премахне поставените в нарушение на чл.183, ал.3 ИК агитационни материали.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.  

Председател: Валери Владимиров Цолов

Зам. председател: Веселин Захариев Варчев

* Публикувано на 27.09.2022 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 154-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“ - СО

  • № 153-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ - СО

всички решения