№ 99-НС / 23.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

№ 98-НС / 23.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на служебна секционна избирателна комисия в район „Овча купел“

№ 97-НС / 23.09.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебна секционна избирателна комисия в район „Овча купел“

№ 96-НС / 23.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Нови Искър“ - СО

№ 95-НС / 23.09.2022

ОТНОСНО : Жалба от Николай Йорданов Белалов – наблюдател от Институт за социална интеграция, регистриран с решение No. 1354-НС на ЦИК от 31.08.2022г., за неправомерно поставен агитационен материал в район Надежда

№ 94-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Нови Искър“ - СО

№ 93-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Надежда“ - СО

№ 92-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ - СО

№ 91-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красна поляна“ - СО

№ 90-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Надежда“

№ 89-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Овча купел“

№ 88-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Люлин“

№ 87-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Красна поляна“

№ 86-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на номерацията на образуваните подвижни СИК на територията на 25 ИР – София

№ 85-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на ПСИК в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. на територията на 25 изборен район – София

№ 84-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на 25 изборен район – София

№ 83-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК

№ 82-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Категории лица и длъжностни лица съгласно ИК, имащи право на достъп до залата на РИК в 25 ИР-София и до Изчислителния пункт към РИК и ред на допускане

№ 81-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК в 25 ИР-София и Изчислителния пункт към РИК в 25 ИР-София при упражняване на правомощията на РИК по чл. 287 от ИК

№ 80-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Банкя“ - СО

Календар

Решения

  • № 99-НС / 23.09.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

  • № 98-НС / 23.09.2022

    относно: Назначаване на състава на служебна секционна избирателна комисия в район „Овча купел“

  • № 97-НС / 23.09.2022

    относно: Формиране на единната номерация на служебна секционна избирателна комисия в район „Овча купел“

всички решения