№ 14-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Представителство в случай на отсъствие на председателя на РИК в 25 изборен район-София

№ 13-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на електронна форма на подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи от политическите партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

№ 12-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на Секционните избирателни комисии в 25 изборен район – София в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

№ 11-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на избирателните секции в 25 изборен район – София

№ 10-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Създаване на работни групи и разпределение на членовете на комисията по административни райони в Двадесет и пети изборен район - София

№ 9-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в изборите за Народно събрание на 02.10. 2022 г.

№ 8-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

№ 7-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Назначаване на експерти за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София.

№ 6-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Упълномощаване на председателя и секретаря на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София за подписване на граждански договори със специалистите, подпомагащи дейността на комисията

№ 5-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на указания относно механизма за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

№ 4-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София.

№ 3-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Печат на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

№ 2-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на адрес и приемно време на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

№ 1-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Организацията на заседанията и начин на вземане, номерация и обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

Календар

Решения

  • № 154-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“ - СО

  • № 153-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ - СО

всички решения