Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 4-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Приемане на вътрешни правила за дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София.

На основание чл. 70, ал.4 и във връзка с чл.72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София 

РЕШИ

 1. Входящата и изходяща кореспонденция на комисията и всички документи, подавани до и/или изпращани от нея се вписват в Деловоден дневник на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София с пореден номер. Вписванията в деловодния дневник се извършват само от членовете на комисията.
 2. Издадените удостоверения и текущата кореспонденция на комисията, се подписват от председателя и секретаря, и се подпечатват с печата на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София.
 3. При отсъствие на председателя и/или секретаря, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват, съгласно чл. 70, ал. 9 от ИК.
 4. Заседанията на комисията се свикват от председателя или по искане на най-малко 1/3 (една трета) от членовете й.
 5. Проектът за дневния ред на заседанията се публикува предварително на интернет страницата на комисията.
 6.  Членовете на комисията се уведомяват за датата и часа на провеждане на заседанието и проекта за дневен ред чрез публикуване на интернет страницата на комисията, чрез телефон/мобилно приложение или електронна поща.
 7.  След приемане на дневния ред в него могат да бъдат включени за обсъждане и други въпроси по решение на комисията.
 8. Председателят на комисията ръководи заседанието и дава думата за изказвания по съответната точка от дневния ред. Членовете на комисията се изказват, след като председателят им предостави думата. Думата се иска от място с вдигане на ръка. Председателят определя поредността на изказванията по реда на заявяването им.
 9. Проектите за решения на комисията, следва да се изготвят писмено и да се предоставят на членовете й – за сведение, непосредствено преди заседание.
 10. При разглеждане на проектите за решения, се обсъждат проектът за решение на вносителя, както и проектът на друг член на комисията, ако има изготвен такъв, а също и направено по време на обсъждането предложение, което незабавно след приключване на заседанието, следва да се изготви писмено от вносителя.
 11. Комисията формира от своя състав работни групи. Броят и съставът на работните групи се определят с решение на комисията.
 12. Членовете на комисията организират и осъществяват деловодната дейност, воденето и съхраняването на съответните регистри.
 13. За подпомагане дейността на РИК за периода от назначаването й до 14 дни от произвеждане на изборите за Народно събрание се назначават до двама специалисти-експерти и до пет специалисти-технически сътрудници. Специалистът - експерт, подпомага комисията, като:
 1. осигурява техническото обезпечаване на дейността на комисията;
 2. осигурява техническото обслужване при спазване на въведените по-горе практики в комисията за оформление на решения и други актове на комисията, включително и на писма;
 3. организира и носи отговорност за своевременното получаване, завеждане и изпращане на кореспонденцията на комисията по електронен път и на хартиен носител;
 4. носи отговорност за електронната поща на комисията;
 5. отговаря за своевременното насочване към председателя и секретаря на постъпилите документи и други книжа и материали; отговаря за публикуване на актове, документи и друга информация на интернет страницата на комисията, след резолюция от председателя или секретаря на комисията;
 6. организира изготвянето на проект на дневен ред на заседанията на комисията;
 7. осигурява изготвянето на протоколите от заседанията на комисията;
 8. организира обявяването на решенията на комисията, чрез публикуване на интернет страницата на комисията;
 9. организира поддръжката и актуализацията на информацията на страницата на комисията в интернет;
 10. подготвя справки по възлагане от председателя или секретаря на комисията;

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:02 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 154-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“ - СО

 • № 153-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

 • № 152-НС / 02.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ - СО

всички решения