Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС
София, 27.09.2022

ОТНОСНО: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. от РИК в 25 ИР-София

На основание Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ), приети с Решение № 1425-НС от 15.09.2022 г. (по-долу „Методическите указания“), Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ

 1. Приетите от районните администрации, за съответния административен район, екземпляри от формуляри на протоколи Приложение № 81-НС-х, Приложение № 82-НС-м, Приложение № 83-НС-хм и Приложение № 84-НС-кр се оставят на съхранение в съответната районна администрация.
 2. Незабавно след преустановяване работата на СУЕМГ в случаите по чл. 269 ИК, председателят на СИК, а в негово отсъствие – заместник-председателят или секретарят, уведомява РИК по телефон за съответните обстоятелства и предоставя на представителя на районната администрация, отговарящ за съответната СИК, заверено от председателя и секретаря на СИК (при отсъствие на един от двамата, съответно – от заместник-председателя) и подпечатано с печата на СИК, копие от Протокол на СИК за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК (Приложение № 5 към Методическите указния).
 3. Представителят на районната администрация, отговарящ за съответната СИК, уведомява РИК по телефон за получения препис от протокол на СИК, а при наличие на техническа възможност го изпраща незабавно на РИК по електронен път.
 4. При наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване по чл. 269 ИК и наличие на попълнен протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК (Приложение 5 към методическите указания) от СИК, Районната избирателна комисия (РИК), съгласувано с ЦИК взема решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. След вземането на решението, РИК изпраща решението си на Централната избирателна комисия.

При преустановяване на гласуването по чл. 269 ИК на едната машина в избирателни секции с две машини за гласуване, гласуването продължава с втората машина и само ако и при нея се преустанови гласуването по чл. 269 ИК, гласуването продължава с хартиени бюлетини.

 1. Районната избирателна комисия, по телефон и по електронен път, чрез официалните адреси на електронна поща, предоставени от районните администрации за комуникация, уведомява кмета на съответния район за необходимостта от предоставяне на екземпляр/и от формулярите по т. 1 на съответната СИК. В уведомлението се посочва най-малко пълен номер на СИК, пълно наименование и необходимо количество от съответния формуляр, както и, когато е приложимо, необходимостта от връщане на предоставени на СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 82-НС-м, Приложение № 9-НС).
 2. Незабавно след получаване на уведомлението по т. 5, кметът на съответната районна администрация или изрично определено от него лице/а, предоставя на СИК формулярите по т. 5, за което се подписва приемо-предавателен протокол, по образеца към настоящото решение, в три екземпляра – един за СИК, един – за районната администрация и един - за РИК. От страна на СИК протоколът се подписва от председател и секретар (при отсъствие на един от двамата, съответно – от заместник-председател).
 3. Приемо-предавателният протокол по т. 6 съдържа най-малко: дата на съставяне, пълен номер на СИК, пълно описание на предадените от районната администрация формуляри – наименование на изборната книга, брой предадени екземпляри, фабричен номер, подписи на представителите на СИК и районната администрация.
 4. В случаите, в които машинното гласуване е преустановено и гласуването е продължило с хартиени бюлетини, СИК връща предоставените ѝ формуляри от секционни протоколи (Приложение № 82-НС-м, Приложение № 9-НС), което се удостоверява в протокола по т. 7.
 5. Незабавно след извършване на приемо-предаването, районната администрация предоставя на РИК преписа от протокола на СИК по т. 2 и екземпляра от приемо-предавателния протокол, предназначен за РИК – на хартиен носител или сканирани – по електронна поща. Всички екземпляри на констативни протоколи на СИК и приемо-предавателни протоколи, предназначени за РИК, както и върнатите от СИК формуляри (Приложение № 82-НС-м, Приложение № 9-НС) се предават на хартиен носител до 19:00 ч. на адреса на РИК, а след 19:00 ч., но не по-късно до 21:30 ч. - в Зала 6 на Национален дворец на културата.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.   

Председател: Валери Владимиров Цолов

Зам. председател: Веселин Захариев Варчев

* Публикувано на 27.09.2022 в 17:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 154-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“ - СО

 • № 153-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

 • № 152-НС / 02.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ - СО

всички решения