Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
София, 30.09.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници от ПП „Изправи се България“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София  е постъпило  заявление с вх. № 279 от 30.09.2022 г за регистрация на  3 бр. застъпници на ПП „Изправи се България“, чрез Златомир Николов Спасов- преупълномощен представител на Мая Божидарова Манолова-Найденова в качеството й на Председател и представляващ  ПП „Изправи се България“. Заявлението е първо по ред и е вписано под № 1 на 30.09.2022 г., в 15:13 часа във Входящ  Регистър  на заявени за регистрация  застъпници и заместващи застъпници в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. на РИК в 25 ИР-София.

Към заявлението са приложени: пълномощно, списък на предложените 3 бр. застъпници на кандидатска листа на ПП „Изправи се България“ и декларации по чл.3, ал.3, чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 във връзка с чл.118, ал.1,2 и 3 от ИК. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител. Броят на заявените застъпници не превишава броя секции в 25 изборен район - София.

На основание чл. 72, ал.1 т.15 , чл.118, ал.1 и 2 и чл.117, ал.4 от ИК от Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София 

РЕШИ

1.РЕГИСТРИРА 3 бр. застъпници на кандидатска листа на ПП „Изправи се България“ в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. за 25 изборен район-София.

2.Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София.

  1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.    

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 30.09.2022 в 19:35 часа

Календар

Решения

  • № 154-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“ - СО

  • № 153-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ - СО

всички решения