Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 21-НС
София, 24.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е предложение с вх. № 39/22.08.2022 г. от политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г., чрез Венцислав Атанасов Ангелов, в качеството му на председател и представляващ партията. Предложението е по образец (Приложение №59-НС от изборните книжа) подадено в срок и заведено под № 2 на 22.08.2022 г. в 14:22 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. (Приложение №63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането на 4 (четири) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

Към предложението  са приложени: 4 бр. заявление-декларация от кандидатите по образец (Приложение №61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 25 изборен район  – София

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

ЕГН

Собствено, Бащино и Фамилно име

1

 

Венцислав Атанасов Ангелов

2

 

Димитрина Стефанова Илиева

3

 

Мартин Банков Иванов

4

 

Илиян Илиев Йорданов

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Иван Красимиров Иванов

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 24.08.2022 в 17:22 часа

Календар

Решения

  • № 154-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“ - СО

  • № 153-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ - СО

всички решения