Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 33-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Постъпило е предложение с вх. № 70/28.08.2022 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“  за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г., чрез Тодор Славов Кръстев, упълномощен представител на Бойко Методиев Борисов-представляващ коалицията. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа) подадено в срок и заведено под № 13 на 28.08.2022 г. в 16:00 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането на 28 (дванадесет и осем) кандидати за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Към предложението  са приложени: 28 бр. заявление-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа), пълномощно от представляващия коалицията.

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа коалиция „ГЕРБ-СДС“  за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 25 ИР – София

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Бойко

Методиев

Борисов

2

 

Христо

Георгиев

 Гаджев

3

 

Анна

Василева

Александрова

4

 

Лъчезар

Богомилов

 Иванов

5

 

Петър

Николаев

Николов

6

 

Евгени

Генчев

Будинов

7

 

Светослав

Величков

Тодоров

8

 

Николай

Асенов

Димитров

9

 

Георги

Бисеров

Николов

10

 

Борислав

Кирилов

Куртев

11

 

Стефан

Антонов

Арсов

12

 

Цвета

Ангелова

Точева

13

 

Владимир

Илчев

Кулев

14

 

Антоанета

Славчева

Христова

15

 

Силвия

Славчева

Иванова

16

 

Ангел

Иванов

Корсачки

17

 

Мериан

Руменова

Конярска

18

 

Пламен

Николаев

Николов

19

 

Радост

Андреева

Маринкова

20

 

Елина

Иванова

Давидова

21

 

Борислав

Георгиев

Тодоров

22

 

Ваня

Александрова

Добренова

23

 

Ивайло

 Григоров

Димитров

24

 

Каролина

Цончева

Цонева

25

 

Димитър

Пламенов

Тасков

26

 

Румен

Стенли

Александров

27

 

Йордан

Асенов

Александров

28

 

Любен

Любенов

Дилов

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.08.2022 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 154-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“ - СО

  • № 153-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ - СО

всички решения