Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 95-НС
София, 23.09.2022

ОТНОСНО: Жалба от Николай Йорданов Белалов – наблюдател от Институт за социална интеграция, регистриран с решение No. 1354-НС на ЦИК от 31.08.2022г., за неправомерно поставен агитационен материал в район Надежда

В Районна избирателна комисия в 25 ИР-София, с вх. № 216/21.09.2022г., е постъпила жалба от Николай Йорданов Белалов – наблюдател от Институт за социална интеграция, регистриран с решение No. 1354-НС на ЦИК от 31.08.2022г., за неправомерно поставен агитационен материал в район Надежда, а именно: плакати на партия „Възраждане“ и Народна партия „Истината и само истината“ (визирана в сигнала само като Народна партия на истината) върху търговски обект и трафопост на улица Йордан Хаджиконстантинов-Джинот, срещу 15 СУ „Адам Мицкевич“. Същата е заведена под номер 3 в 16:22 ч. на 21. 09. 2022 г. в регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. Приложен е снимков материал.

 

На 21.09.2022г. в 18:15 часа беше извършена проверка на РИК 25-София от  Велин Ангелов Пеев, Валя Стефанова Козовска-Трулева и Иван Красимиров Иванов, членове на комисията, предложени  от различни политически сили.

 

Установени бяха следните факти:

Плакатите на партия „Възражане“, които според сигнала и приложения от жалбоподателя снимков материал са разположени върху търговски обект „Хранителни стоки“, са премахнати към часа на извършване на проверката.

Плакатите на Народна партия „Истината и само истината“ (визирана в сигнала само като Народна партия на истината), които според сигнала и приложения от жалбоподателя снимков материал са разположени върху трафопост, се намират все още залепени върху трафопоста към часа на извършване на проверката.

 

На основание чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

Разположените от партия Народна партия „Истината и само истината“ са поставени в нарушение на чл.183, ал.3.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

 

РЕШИ

 

Установява нарушение по жалба с вх. № 216/21.09.2022г., подадена от Николай Йорданов Белалов – наблюдател от Институт за социална интеграция, регистриран с решение No. 1354-НС на ЦИК от 31.08.2022г., във връзка с плакати на Народна партия „Истината и само истината“ (визирана в сигнала само като Народна партия на истината) върху трафопост на улица Йордан Хаджиконстантинов-Джинот, срещу 15 СУ „Адам Мицкевич“.

 

УКАЗВА на кмета на район „Надежда" - СО да предприеме действия по чл. 186, ал. 1 ИК и премахне агитационните материали.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:36 часа

Календар

Решения

  • № 154-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“ - СО

  • № 153-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ - СО

всички решения