№ 63-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състава на подвижна секционна избирателна комисия в район Красна поляна

№ 62-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на номерацията на образуваните подвижни СИК на територията на 25 ИР – София

№ 61-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Определяне на избирателни секции и мерки, осигуряващи условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите на 02.04.2023 г.

№ 60-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК 25 и Изчислителния пункт към РИК 25 при упражняване на правомощията на РИК по чл. 287 и сл. ИК

№ 59-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и пети изборен район – София в изборите на 02.04.2023 г.

№ 58-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на служебни секционни избирателни комисии в район „Банкя“

№ 57-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни СИК в район „Банкя“

№ 56-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на служебни секционни избирателни комисии в район „Красна поляна“

№ 55-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни СИК в район „Красна поляна“

№ 54-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състава на служебна секционна избирателна комисия в район „Илинден“

№ 53-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебна СИК в район „Илинден“

№ 52-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

№ 51-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Красна поляна

№ 50-НС / 09.03.2023

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетините за гласуване в Двадесет и пети изборен район – София в изборите на 02.04.2023 г. и утвърждаване на тираж

№ 49-НС / 09.03.2023

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на кандидат за народен представител от листата на КП Заедно

№ 48-НС / 06.03.2023

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на кандидат за народен представител от листата на КП ГЕРБ- СДС

№ 47-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на РИК 25 за приемане на бюлетините за Двадесет и пети изборен район – София за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им

№ 46-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Красна поляна в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., и утвърждаване на списък с резервни членове

№ 45-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Овча купел в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., и утвърждаване на списък с резервни членове

№ 44-НС / 02.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Банкя в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., и утвърждаване на списък с резервни членове

Календар

Решения

  • № 144-НС / 05.04.2023

    относно: Доклад по сигналите постъпили след приключване на изборния ден.

  • № 142-НС / 02.04.2023

    относно: Доклад по сигналите от изборния ден от 13.00 ч. до 18.30ч. Към 18.30 ч. в РИК 25 са постъпили сигнали, както следва:

  • № 141-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 254619042

всички решения