Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 157-ПВР
София, 19.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 378/18.11.2021 г. от кмета на район Банкя, с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на ПП ДПС, КП БСП за България, ПП ИТН, КП ГЕРБ-СДС и КП ДБО, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ

  1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254624008

член

Ефтим Димитров Божилов

 

254624015

член

Петя Емилова Кирилова

 

254624001

член

ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА КОСТОВА

 

254624009

член

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

254624013

член

Борислав Бориславов Панов

 

254624005

член

Иван Ангелов Цаковски

 

254624001

секретар

Стефка Златкова Пилева-Малиновска

 

254624008

член

Венера Илиева Петрова - Габровска

 

254624017

секретар

Светлана Бойкова Николова

 

254624018

член

Филип Здравков Габровски

 

254624006

зам. председател

МАРИЯ АНГЕЛОВА ТАТАРСКА

 

 

  1. На мястото на освободените по т. 1 назначава, както следва:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254624008

член

Петя Захаринова Владимирова

 

254624015

член

Мария  Любомирова Попова

 

254624001

член

МАРГАРИТА АСЕНОВА БОЖИЛОВА

 

254624009

член

ВЕСЕЛА КИРИЛОВА ЕТОВА

 

254624013

член

Лили Евлогиева Великова

 

254624005

член

Методи Иванов Дамянов

 

254624001

секретар

Румен Валентинов Стоименов

 

254624008

член

Росица Гюрова Петрова

 

254624017

секретар

Валентина Йорданова Гълъбова

 

254624018

член

Венера Илиева Петрова - Габровска

 

254624006

зам. председател

МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА НАЙДЕНОВА

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:39 часа

Календар

Решения

всички решения