Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 190-ПВР
София, 30.11.2021

ОТНОСНО: Преписка рег. № 3384р-42767/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР

В РИК 25, с вх. № 429/25.11.2021 г., е постъпила преписка рег. № 3384р-42767/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР – за вземане на решение по компетентност.

Преписката е образувана по сигнал на избирателката Наталия Теохарова, относно това, че на 14.11.2021 г. в секция 103 в 56-то училище, след като е упражнила правото си на глас, член на избирателната комисия е поставил карта в машината за гласуване като е казал, че „прави справка на машината“. Избирателката е възприела тази „манипулация с машината“ като незаконна и нередна, поради което е сигнализирала органите на реда.

В хода на проверката е снето обяснение от зам.-председателя на СИК, който е пояснил, че по този начин се извличат междинни данни за брой гласували с оглед докладване на избирателна активност, което е стандартна техническа процедура.

При така изложената фактическа обстановка, не са налице данни за нарушение на изборните правила. Извършените от СИК действия съставляват допустима и стандартна техническа процедура.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ

НЕ УСТАНОВАВА нарушение на Изборния кодекс по преписка рег. № 3384р-42767/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Зам. председател: Велин Ангелов Пеев

* Публикувано на 30.11.2021 в 17:22 часа

Календар

Решения

всички решения