Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 160-ПВР
София, 19.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Нови Искър

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 382/19.11.2021 г. от кмета на район Нови Искър, с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ИМВ, ПП ИТН, КП ГЕРБ-СДС и ПП ДПС, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ

  1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254621002

Зам. председател

ЛЮБОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

 

254621011

Член

ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ЛЮБЕНОВА

 

254621036

Член

МАГДАЛИНА КОСТАДИНОВА БОГДАНОВА

 

254621018

Член

НИНА КРУМОВА БОЖИЛОВА

 

254621020

Секретар

МОНИКА СПАСОВА НИКОЛОВА

 

254621031

Член

ГЕРГАНА КИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

 

254621031

Член

КРАСИМИР КРАСИМИРОВ СЕРГИЕВ

 

254621023

Член

ДАНИЕЛ ДОНЧЕВ ДОБРЕВ

 

254621010

Член

ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ДЕШЕВ

 

254621022

Член

АЛЕКСАНДРИНА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

 

254621020

Председател

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА

 

254621017

Член

КРИСТИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

 

254621020

Член

ДАМЯН ВЕНЦИСЛАВОВ НИКОЛОВ

 

 

  1. На мястото на освободените по т. 1 назначава, както следва:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254621002

Зам. председател

ВАСИЛ ЛЮБОМИРОВ АСЕНОВ

 

254621011

Член

РОСЕН АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ

 

254621036

Член

АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ МАРИНОВ

 

254621018

Член

МАРИАНА ИВАНОВА ЛЕНКОВА

 

254621020

Секретар

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

 

254621031

Член

ПАВЕЛ РУСКОВ ХРИСТОВ

 

254621031

Член

ГЕРГАНА КИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

 

254621023

Член

ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ДЕШЕВ

 

254621010

Член

ДАНИЕЛ ДОНЧЕВ ДОБРЕВ

 

254621022

Член

КАТРИН КАЛИНОВА ТОДОРОВА

 

254621020

Председател

АЛЕКСАНДРИНА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

 

254621017

Член

НАДЕЖДА БОРИСОВА ИВАНОВА

 

254621020

Член

ЛЮДМИЛ БОГДАНОВ СТОЯНОВ

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

всички решения