Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 161-ПВР
София, 19.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова

В РИК 25, с вх. № 373/18.11.2021 г. е постъпило трето по ред заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.

Заявлението е по образец – приложение 54-ПВР/НС от изборните книжа, подписано е от представляващия инициативния комитет и е вписано към № 2 във Входящия регистър на РИК 25 за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на 18.11.2021 г. в 12:10 ч..

Към заявлението са приложени: списък, съдържащ имената и ЕГН на 8 (осем) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; пълномощно на лицето, натоварено с подаването на документите.

При извършената проверка по Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021 г. на ЦИК е установено, че за лицата Борислав Антониов Младенов, Георги Рангелов Богданов и Борис Линков Радославов не е представена надлежно попълнена декларация – Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа. Не са изпълнени дадените от РИК указания.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Двадесет и пети изборен район – София, както следва:

Веселин Петров Червенков, ЕГН …

Методи Ванев Тодоров, ЕГН …

Константин Илиев Исаев, ЕГН …

Димитър Славев Янкулов, ЕГН …

Цветелин Александров Горов, ЕГН …

 

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

Регистрираните застъпници и номерата на издадените им удостоверения да се впишат в Регистъра на застъпниците, публикуван на Интернет страницата на РИК 25 при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

ОТКАЗВА да регистрира като застъпници на кандидатската листа, следните лица:

Борислав Антониов Младенов, ЕГН …

Георги Рангелов Богданов, ЕГН …

Борис Линков Радославов, ЕГН …

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:43 часа

Календар

Решения

всички решения