Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 162-ПВР
София, 19.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на избирателни секции и мерки, осигуряващи условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите на 21.11.2021 г.

Във връзка с писмо, вх. № 392/19.11.2021 г., от Столична община, съдържащо обобщена справка за секции на първи етаж в сгради с повече от един етаж, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, на основание чл. 72, ал. 1, т. 14, чл. 10, ал. 1, чл. 234 и 235 от ИК, и Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ

  1. Определя секции на първи етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в сгради с повече от един етаж или със секции на горен етаж, за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г., както следва:

Адм. район

№ на специали-зирана секция

Адрес на секцията

11

Красна поляна

254611 006

57 СУ, ул. д-р Калинов № 40

254611 012

28 СОУ, бул. Възкресение № 60

254611 027

92 ОУ, ул. Добротич № 21

254611 049

135 СОУ, ул. Булина ливада № 47

254611 060

123 СОУ, ул. Братин дол № 26

254611 064

75 ОУ, кв. Факултета

254611 050

17 СОУ “Д. Груев”, ул. Сава Михайлов № 64

12

Илинден

254612 004

43 ОУ, бул. Сливница № 45

254612 012

бивше 110 ОУ, ж.к. Захарна фабрика

254612 019

ПГАВТК „А. С. Попов", бул. Сливница № 10

254612 020

ПГТЕ „Хенри Форд", ул. Хайдут Сидер № 8

254612 034

3 СОУ, ул. Хайдут Сидер № 12

254612 037

45 ОУ, ул. Пловдив № 20

254612 040

113 СОУ, бул. Тодор Александров № 177

13

Надежда

254613 003

16 ОУ, ж.к. Надежда І, ул. Дравски бой № 7

254613 011

101 СОУ, ж.к. Надежда І, ул. Илинденско въстание № 36

254613 026

102 СОУ, ж.к. Надежда ІV, ул. Звезда № 3

254613 034

15 СОУ, ж.к. Надежда ІІ, ул. Йордан Хаджиконстантинов -Джинот № 68

254613 048

54 СОУ, ж.к. Лев Толстой, ул. Йордан Хаджиконстантинов -Джинот № 38

254613 061

141 ОУ, ж.к. Свобода, ул. Народни будители

18

Овча купел

254618 059

66 СОУ, ул. Букет № 29

254618 047

88 СОУ, ж.к. Овча купел 1

254618 025

149 СОУ, ж.к. Овча купел 2

254618 035

53 ОУ, кв. Горна баня, ул. Обзор № 6

254618 060

72 ОУ, кв. Суходол, ул. Овче поле № 14

254618 045

кв. Горна баня, ул. Обзор № 29

254618 046

Кметство с. Мало Бучино, ул. Никола Петков № 7

19

Люлин

254619 002

137 СОУ (Люлин 1)

254619 014

90 СОУ (Люлин 2)

254619 026

33 ОУ (Люлин 3)

254619 041

96 СОУ (Люлин 4)

254619 054

97 СОУ (Люлин 5)

254619 069

77 ОУ, кв. Филиповци

254619 071

103 ОУ, кв. Филиповци

254619 074

27 СОУ (Люлин 6)

254619 084

79 СОУ (Люлин 7)

254619 098

56 СОУ (Люлин 8)

254619 106

40 СОУ (Люлин 9)

254619 117

37 СОУ (Люлин 10)

254619 012

кв. Република, Институт по мелиорации и механизация, ул. Банско шосе № 3

254619 131

бул. "Европа" № 138А

20

Връбница

254620 001

ж.к. Обеля 1, бл. 121, вх. В, клуб

254620 005

62 ОУ, голяма сграда, кв. Обеля, ул. 1, № 26

254620 008

140 СОУ, ж.к. Обеля 2

254620 024

74 СОУ, крило Г, ж.к. Връбница 1

254620 033

61 ОУ, ж.к. Връбница 2, бул. Ломско шосе № 186

254620 040

70 ОУ, ул. Адам Мицкевич № 10

254620 042

м. Модерно предградие, НГДЕК, ул. Баба №16

254620 048

Ресторант „Бурдуш", бул. Европа № 211

254620 051

146 ОУ, с. Волуяк, ул. Зорница № 63

254620 052

175 ОУ, с. Мрамор, ул. Св.Св Кирил и Методий 1

21

Нови Искър

254621 009

171 ОУ, гр. Нови Искър, ул. Светлина № 26

254621 014

170 СОУ, гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле № 277

24

Банкя

254624 005

ПГ по туризъм, гр. Банкя, ул. Ал. Стамболийски № 13

254624 003

78 СОУ “Хр. Смирненски” – гр. Банкя, ул. Царибродска № 5

254624 006

78 СОУ “Хр. Смирненски” – гр. Банкя, ул. Царибродска № 5

254624 014

ул. Цар Освободител № 1А/Дневен център

  1. Определя следните мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден 21.11.2021 г.:

Пред секциите за гласуване по чл. 10 ИК се поставят табели и други обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към специализираната избирателна секция.

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Входната част на сградите, в които се помещават специализирани секции, се оборудват чрез изграждане на временни  рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2 към Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.

В секциите за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

всички решения