Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 174-ПВР
София, 20.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 407/20.11.2021 г. от кмета на район Връбница, с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ИМВ, КП ДБО, ПП ИТН, ПП ДПС и КП ГЕРБ-СДС, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София прие

РЕШЕНИЕ

  1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254620024

Член

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КОЛЕВА

 

254620011

Зам. председател

ИЛКО ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ

 

254620033

Член

АСЯ ЛЕВОНОВА МАРКАРОВА

 

254620043

Член

ЗЛАТИНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЕДИНОВА

 

254620045

Член

МИКАЕЛА КИРИЛОВА ЦВЕТКОВА

 

254620020

Член

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ЛЕЧОВ

 

254620027

Член

МИЛЕНА ДЕНЧЕВА МАРИНОВА

 

254620059

Секретар

РОЗА РАДЕНКОВА КОЛЕВА

 

254620048

Председател

ДИАН ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

 

254620001

Член

АРАХАНГЕЛ ДЕСИСЛАВОВ ПАВЛОВ

 

254620012

Член

РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ РАДОЙЦЕВ

 

254620012

Секретар

ВАЛЕНТИНА ГОГИСОВА БОЖИЛОВА

 

254620020

Член

ГРОЗДАН ИВАНОВ ХАДЖИЙСКИ

 

254620011

Член

ЮЛИЯ АНДОНОВА ЯНЕВА

 

254620053

Член

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

 

254620054

Член

НЕДЯЛКО ВЕЛКОВ ВЕЛКОВ

 

254620052

Член

ТАНЯ ИЛИЕВА ТОДОРОВА

 

254620052

Член

СВЕТЛА АНТОНОВА ПЕТРОВА-ПАВЛИКЯНОВА

 

254620045

Член

АНГЕЛ ИГНАТОВ ИЛИЕВ

 

254620048

Член

ДЕЯН ДОРИНОВ ГРИГОРОВ

 

254620037

Зам. председател

ЮЛИЯ УЛЯНОВНА КАЙРЯК

 

254620032

Председател

ГАЛИН ВАЛЕНТИНОВ НЕНОВ

 

254620017

Член

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЕВСТАТИЕВ

 

254620037

Член

МАГДАЛЕНА БОЖИДАРОВА БОЖИЛОВА

 

254620045

Член

МИРОСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

254620059

Член

МИЛЕНА ДЕНЧЕВА МАРИНОВА

 

 

 

  1. На мястото на освободените по т. 1 назначава, както следва:

 

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254620024

Член

ЛЪЧЕЗАРА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОЯНОВА

 

254620011

Зам. председател

ДАНИЕЛА ИВАЙЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА

 

254620033

Член

РУМЯНА НИКОЛАЕВА ВУКАДИНОВА

 

254620043

Член

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ГЕРГОВА

 

254620045

Член

АНДРИЯНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА

 

254620020

Член

ДЖЕСИКА БОГДАНОВА ГЪЛЪБИНОВА

 

254620027

Член

РОЗА РАДЕНКОВА КОЛЕВА

 

254620059

Секретар

МИЛЕНА ДЕНЧЕВА МАРИНОВА

 

254620048

Председател

ДАНИЕЛА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

 

254620001

Член

ДИАН ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

 

254620012

Член

ВАЛЕНТИНА ГОГИСОВА БОЖИЛОВА

 

254620012

Секретар

РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ РАДОЙЦЕВ

 

254620020

Член

АЛЕКСАНДЪР КАЛИНОВ НЯГУЛОВ

 

254620011

Член

НЕДЯЛКО ВЕЛКОВ ВЕЛКОВ

 

254620053

Член

ТАНЯ ИЛИЕВА ТОДОРОВА

 

254620054

Член

ЮЛИЯ АНДОНОВА ЯНЕВА

 

254620052

Член

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

 

254620052

Член

ГЕОРГИ ТРАЙЧЕВ ПЕТРОВ

 

254620045

Член

МАРИЯ ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА

 

254620048

Член

ЛИЛИЯ КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА

 

254620037

Зам. председател

ХРИСТО ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

 

254620032

Председател

ДЕЯН ДОРИНОВ ГРИГОРОВ

 

254620017

Член

ПАВЕЛ ПАВЛОВ АЛЕКСИЕВ

 

254620037

Член

МИРОСЛАВА БОРИСОВА ХИТОВА

 

254620045

Член

РОЗА МИТКОВА РАЙНОВА

 

254620059

Член

ЖИВКО ВИНЧЕНЦОВ ХРИСТОВ

 

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 20.11.2021 в 17:30 часа

Календар

Решения

всички решения