Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 175-ПВР
София, 20.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Надежда

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 408/20.11.2021 г. от кмета на район Надежда, с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ИМВ, ПП ИТН, КП ДБО, КП БСП за България и ПП ДПС, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София прие

РЕШЕНИЕ

  1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254613022

ЧЛЕН

Стефан Стефанов Йорданов

 

254613026

Член

Петко Петров Трухчев

 

254613039

Член

ЙОАН ПЕНКОВ КАРАТОНЕВ

 

254613019

член

Тихомир Цонев Тодоров

 

254613024

член

Татяна Стефанова Цонева

 

254613013

Секретар

Кристиян Любомиров Гервазов

 

254613040

член

Николай Людмилов Михайлов

 

 

  1. На мястото на освободените по т. 1 назначава, както следва:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254613022

ЧЛЕН

Деян Иванов Михайлов

 

254613026

Член

Христина Иванова Буджанска

 

254613039

Член

Ефросина Славчова Буджанска

 

254613019

член

Петър Любомиров Михайлов

 

254613024

член

Александър Александров Недков

 

254613013

Секретар

Надежда Василева Лалова

 

254613040

член

Катрин Ивайлова Иванова

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 20.11.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

всички решения