Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 179-ПВР
София, 21.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 412/21.11.2021 г. от кмета на район Връбница с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на ПП ДПС и ПП ИТН, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София,

РЕШИ:

  1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254620059

Член

ЖИВКО ВИНЧЕНЦОВ ХРИСТОВ

 

254620020

Член

АЛЕКСАНДЪР КАЛИНОВ НЯГУЛОВ

 

254620040

Член

ЛЮБОМИРА БОЖИДАРОВА ПЕЛАГИЕВА

 

254620011

Член

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА

 

  1. На мястото на освободените по т. 1 назначава, както следва:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254620059

Член

МИЛЕНА ДЕНЧЕВА МАРИНОВА

 

254620020

Член

ВЯРА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА

 

254620040

Член

АЛЕКСАНДЪР КАЛИНОВ НЯГУЛОВ

 

254620011

Член

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 21.11.2021 в 13:11 часа

Календар

Решения

всички решения