Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 180-ПВР
София, 21.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Нови Искър

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 413/21.11.2021 г. от кмета на район Нови Искър с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ДБО и КП ИМВ, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София,

РЕШИ:

1.Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254621022

Член

ИВАН ЕВГЕНИЕВ КЪРНАЧЕВ

 

254621023

Член

МАРТИН ЕВГЕНИЕВ КЪРНАЧЕВ

 

254621015

Председател

БОРИСЛАВА ПАВЛОВА КИРИЛОВА

 

254621018

Член

НИНА КРЪСТЕВА МАРИНОВА

 

254621036

Зам. председател

БЕЛА СТАНИСЛАВОВА ДУЛЕВА

 

254621021

Зам. председател

МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА-ПЕТРОВА

 

254621030

Член

ТАМАРА ЙОРДАНОВА ФИЛИПОВА

 

254621024

Член

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ НОВКОВ

 

254621020

Член

ВЕРЖИНИЯ ЙОРДАНОВА КИРИЛОВА

 

254621017

Член

ДОНКА НИКОЛОВА РУЙНЕКОВА

 

254621037

Секретар

Виктор Василев Михайлов

 

  1. На мястото на освободените по т. 1 назначава, както следва:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254621022

Член

БОЙКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

 

254621023

Член

ТУРГАЙ ФЕРХУН ФЕВЗИ

 

254621015

Председател

ИВАН ПЛАМЕНОВ БАНЧЕВ

 

254621018

Член

ИВАН СТЕФАНОВ ДОЧЕВ

 

254621036

Зам. председател

МАРТИН ВЕНЦИСЛАВОВ САЛАПАТЕВ

 

254621021

Зам. председател

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

254621030

Член

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ НОВКОВ

 

254621024

Член

ТАМАРА ЙОРДАНОВА ФИЛИПОВА

 

254621020

Член

ТАНЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

 

254621017

Член

ВЕРЖИНИЯ ЙОРДАНОВА КИРИЛОВА

 

254621037

Секретар

Веселин Тодоров Тодоров

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 21.11.2021 в 13:12 часа

Календар

Решения

всички решения