Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 181-ПВР
София, 21.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 414/21.11.2021 г. от кмета на район Люлин с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ГЕРБ-СДС, ПП ИТН, КП ИМВ и КП БСП, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София,

РЕШИ:

  1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254619066

Член

ДАНКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

 

254619083

Председател

АНТОН ДЖЕНКОВ СЪБЕВ

 

254619047

Председател

КОСТАДИН ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

 

254619113

Председател

ИЛИЯНА НАНКОВА СТЕФАНОВА

 

254619109

Член

ЕВДОКИЯ КОЛЕВА МЛАДЕНОВА

 

254619109

Член

МИЛАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

254619030

Член

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

 

254619091

Член

ЕМИЛИЯНА ЛЪЧЕЗАРОВА АСПАРУХОВА

 

254619108

Член

ИВАНКА ЕВТИМОВА ТОМОВА

 

254619121

Член

Виолета Иванова Симова-Нацева

 

  1. На мястото на освободените по т. 1 назначава, както следва:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254619066

Член

ИВАН ДИМИТРОВ КОМСИЙСКИ

 

254619083

Председател

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

 

254619047

Председател

ВЯРА ИВАЙЛОВА БОГДАНОВА

 

254619113

Председател

МАГДАЛЕНА ГЮРОВА СПАСОВА

 

254619109

Член

МИЛАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

254619109

Член

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

 

254619030

Член

МИЛАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

254619091

Член

ДЕСИСЛАВА БОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА

 

254619108

Член

МИЛКА ПЕТРОВА СИМОВА

 

254619121

Член

Галина Добринова Пехливанова

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 21.11.2021 в 13:13 часа

Календар

Решения

всички решения