Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 183-ПВР
София, 21.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Красна поляна

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 417/21.11.2021 г. от кмета на район Красна поляна с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ДБО, КП ИМВ, ПП ИТН, ПП ДПС, КП ГЕРБ-СДС на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ

  1. Освобождава членове на СИК, съгласно списък, приложение към настоящото решение, и анулира издадените им удостоверения.
  2. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, съгласно списък, приложение към настоящото решение.

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 21.11.2021 в 13:14 часа

Календар

Решения

всички решения