Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 186-ПВР
София, 21.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 421/21.11.2021 г., от кмета на район Връбница с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотата на ПП ИТН, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същата политическа сила.

Към писмото са приложени документи от упълномощения представител на политическата партия, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ

  1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254620043

Член

Ивелин Петров Георгиев

 

254620044

Член

Снежана Темелчова Кирилова

 

  1. На мястото на освободените по т. 1 назначава, както следва:

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254620043

Член

Светозар Ивайлов Стаевски

 

254620044

Член

Даниела Жорова Янкулова

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 21.11.2021 в 18:39 часа

Календар

Решения

всички решения