Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 187-ПВР
София, 21.11.2021

ОТНОСНО: Доклад по сигналите от изборния ден до 18:30 ч.

Към 18:30 ч. в РИК 25 са постъпили сигнали, както следва:

Вх. № 423/21.11.2021 г., 15:43 ч., сигнал по електронна поща от Сдружение „Демокрация и законност“ относно недопускане на Росен Карпузов - регистриран наблюдател на сдружението, в СИК 17 в район Нови Искър. След извършена проверка, на СИК е дадено незабавно указание за допускане на наблюдателя.

Вх. № 424/21.11.2021 г., 16:49 ч., сигнал от Боряна Аргирова относно билборд на кандидат президентската двойка Румен Радев – Илияна Йотова, който се намира при Метро 2 в район Люлин в деня за размисъл. РИК 25 счита, че не е компетентна да се произнесе по сигнала. На осн. чл. 185 ИК, сигнали за неправомерно поставени агитационни материали извън предизборна кампания се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството. Сигналът е препратен по компетентност на кмета на административен район Люлин.

Вх. № 425/21.11.2021 г., 17:05 ч., сигнал от Боряна Аргирова относно недопустимо поведение на член на СИК 254619007. В сигнала не се сочат данни за нарушение на изборните правила или на избирателните права на избирателката. Сигналът е постъпил в РИК и по телефон преди 12:00 ч. като на членовете на СИК 254619007 е указано да носят отличителните знаци и да спазват Методическите указания на ЦИК за СИК.

Вх. № 426/21.11.2021 г., 17:46 ч., препратен от ЦИК по електронна поща сигнал от Сдружение „Демокрация и законност“ относно недопускане на Ивайло Манасиев - регистриран наблюдател на сдружението, в СИК 16 в район Нови Искър. След извършена проверка, на всички СИК в ОУ 170 е дадено незабавно указание за допускане на регистрирани наблюдатели, които се легитимират с удостоверение, издадено от ЦИК.

Във връзка с изложеното, на основание чл. 72, ал. 20 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ

Приема доклада по сигналите, постъпили в изборния ден до 18:30 ч..

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 21.11.2021 в 18:40 часа

Календар

Решения

всички решения