Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 24-НС
София, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП ГЛАС НАРОДЕН за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.

В РИК 25, с вх. № 68/10.10.2021 г., е постъпило предложение от ПП ГЛАС НАРОДЕН за регистрация на кандидатска листа в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. в Двадесет и пети изборен район  – София.

Предложението е по образец – приложение 73-НС от изборните книжа, подписано е от  представляващия политическата партия и е регистрирано под № 7 във Входящия регистър на кандидатските листи на 10.10.2021 г. в 13:50 часа.

Предложението съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес на 6 кандидати за народни представители. Към предложението са приложени заявление-декларация по образец (приложение 78-НС от изборните книжа) от всеки от кандидатите, пълномощно на лицето, натоварено с подаване на предложението, както и списък на кандидатите на електронен носител.

След служебна справка, РИК 25 установи, че политическата партия е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. с Решение № 627-ПВР/НС/28.09.2021 г. на Централната избирателна комисия.

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс, Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП ГЛАС НАРОДЕН в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. в Двадесет и пети изборен район – София в състав:

 

1. Светослав Емилов Витков

2. Веселин Асенов Белоконски

3. Борил Юлиев Иванов

4. Мартин Василев Колев

5. Стоян Илиев Георгиев

6. Мартин Трифонов Илиев

 

 

 

На регистрираните кандидати за народни представители да се издадат удостоверения за регистрация.

Кандидатската листа да бъде вписана в публичния регистър на кандидатите за народни представители в Двадесет и пети изборен район - София.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Зам. председател: Мартина Цветанова Маринова

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:23 часа

Календар

Решения

всички решения