ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Десислава Георгиева Панайотова0001/05.11.2021
Георги Василев Панайотов0002/05.11.2021
Симеон Красимиров Танчев0003/05.11.2021
Видинка Миланова Танчева0004/05.11.2021
Валентин Петков Драганов0005/05.11.2021
Малинка Христова Кирова0007/05.11.2021
Лъчезар Стефанов Войнов0008/05.11.2021
Ивелина Петева Казакова0009/05.11.2021
Снежанка Захариева Якова0010/05.11.2021
Кристина Емилова Тодорова0011/05.11.2021
Весела Петрова Кордева0012/05.11.2021
Мария Георгиева Терзиева0013/05.11.2021
Калоян Стаменов Стойчев0014/05.11.2021
Симона Атанасова Кордева0015/05.11.2021
Андрея Веселинова Борисова0016/05.11.2021
Деница Пламенова Нейкова0017/05.11.2021
Димитринка Вергилиева Василева0018/05.11.2021
Никодина Каменова Якимова0019/05.11.2021
Силвия Кръстева Кръстева0020/05.11.2021
Бойка Свиленова Велинова0021/05.11.2021
Велияна Веселинова Велкова0022/05.11.2021
Христофор Косев Косев0023/05.11.2021
Светлана Иванова Ашикова-Косева0024/05.11.2021
Стефан Иванов Иванов0025/05.11.2021
Иванка Даньова Спиридонова0026/05.11.2021
Габриела Валентинова Манолова0027/05.11.2021
Иван Николов Гелков0028/05.11.2021
Розалина Лъчезарова Филчева0029/05.11.2021
Тотка Петкова Вълчева0030/05.11.2021
Диляна Димитрова Тачева0031/05.11.2021
Петър Людомиров Николов0032/05.11.2021
Георги Димитров Митов0033/05.11.2021
Светла Спасова Ганчева0034/05.11.2021
Надежда Богданова Димитрова0035/05.11.2021
Златка Александрова Лазарова0036/05.11.2021
Алекс Евгениев Генов0037/05.11.2021
Валентин Тимев Панайотов0038/05.11.2021
Митко Гатев Христов0040/05.11.2021
Никифор Георгиев Тодоров0041/05.11.2021
Даниела Руменова Йорданова0042/05.11.2021
Венко Мирков Соколов0043/05.11.2021
Наталия Веселинова Тодоринова0044/05.11.2021
Петя Никифорова Тодорова0045/05.11.2021
Александър Руменов Герасимов0046/05.11.2021
Явор Тодоров Николов0047/05.11.2021
Калин Михайлов Харитонов0048/05.11.2021
Венцислав Петков Василев0049/05.11.2021
Надежда Иванова Стоянова0050/05.11.2021
Станислав Цветанов Митов0051/05.11.2021
Роксана Тонева Рачева0053/05.11.2021
Йоана Николаева Христова0054/05.11.2021
Мария Иванова Коцева0055/05.11.2021
Димитър Иванов Коцев0056/05.11.2021
Божика Драгомирова Иванова0057/05.11.2021
Янка Йорданова Симеонова0058/05.11.2021
Маргарита Ангелова Георгиева0059/05.11.2021
Георги Николов Георгиев0060/05.11.2021
Искра Николова Георгиева0061/05.11.2021
Виолета Радостинова Русева0062/05.11.2021
Анна Пламенова Христова0063/05.11.2021
Валентин Иванов Иванов0064/05.11.2021
Мирослава Йотова Цекова0065/05.11.2021
Александрина Александрова Иванова0066/05.11.2021
Марийка Димитрова Иванова0067/05.11.2021
Петя Димитрова Маринова0068/05.11.2021
Луиза Пламенова Маринова0069/05.11.2021
Ренета Бянкова Бянкова0070/05.11.2021
Емилия Тодорова Захариева0071/05.11.2021
Валери Йотов Захариев0074/05.11.2021
Венета Кирилова Десанова0075/05.11.2021
Кирил Иванов Беров0076/05.11.2021
Елена Симеонова Берова0077/05.11.2021
Сашо Мирчев Ценков0078/05.11.2021
Александра Александрова Шопска0079/05.11.2021
Цветанка Стефанова Владимирова0080/05.11.2021
Поля Венциславова Бело0081/05.11.2021
Надя Милчева Бориславова0082/05.11.2021
Красимир Кръстев Георгиев0083/05.11.2021
Теодор Красимиров Георгиев0084/05.11.2021
Илиян Георгиев Василев0085/05.11.2021
Цветана Благовестова Цветкова0086/05.11.2021
Милен Георгиев Могиларски0087/05.11.2021
Ваня Йорданова Михайлова0088/05.11.2021
Калина Христова Грозданова0089/05.11.2021
Жан Иванов Динчев0090/05.11.2021
Илияна Илиева Янева0092/05.11.2021
Тихомир Валентинов Илиев0093/05.11.2021
Велин Радославов Михайлов0094/05.11.2021
Николета Кирилова Младенова0095/05.11.2021
Иванка Петкова Величкова0096/05.11.2021
Неделчо Йорданов Стоев0097/05.11.2021
Недялка Иванова Стоева0098/05.11.2021
Костадин Михайлов Томов00100/05.11.2021
Красимир Георгиев Рангачев00101/05.11.2021
Велико Валентинов Петков00102/05.11.2021
Кристина Миленова Бонева-Евтимова00103/05.11.2021
Асен Георгиев Кънев00104/05.11.2021
Юлиан Николаев Николов00105/05.11.2021
Денис Орханов Юсеинов00106/05.11.2021
Слав Николаев Николов00108/05.11.2021
Божидар Венков Венков00109/05.11.2021
Бисерка Кирилова Цветкова00110/05.11.2021
Щерю Викторов Димитров00111/05.11.2021
Зоя Ангелова Димитрова00112/05.11.2021
Борис Викторов Димитров00113/05.11.2021
Атанас Георгиев Атанасов00114/05.11.2021
Надка Момчилова Атанасова00115/05.11.2021
Марио Василев Донков00116/05.11.2021
Стратко Велинов Стратиев00118/05.11.2021
Костадинка Страткова Донкова00119/05.11.2021
Вяра Владимирова Стоянова00120/05.11.2021
Росен Иванов Вангелов00121/05.11.2021
Богдан Илиан Бенков00122/05.11.2021
Емилия Дочева Велева00123/05.11.2021
Ирена Иванова Бенкова00124/05.11.2021
Георги Атанасов Георгиев00126/05.11.2021
Бисер Иванов Атанасов00127/05.11.2021
Калоян Савов Тинев00128/05.11.2021
Александър Димитров Георгиев00129/05.11.2021
Тодор Костадинов Спасов00130/05.11.2021
Константин Тодоров Спасов00131/05.11.2021
Ваня Георгиева Димитрова00132/05.11.2021
Мартин Димитров Димитров00133/05.11.2021
Петър Боянов Иванов00134/05.11.2021
Владимир Стефанов Попов00135/05.11.2021
Величко Николаев Христов00136/05.11.2021
Александра Стефанова Георгиева00137/05.11.2021
Марио Денков Ангелов00138/05.11.2021
Васил Йорданов Бончев00139/05.11.2021
Екатерина Иванова Спасова00140/05.11.2021
Петър Любчов Йорданов00141/05.11.2021
Даниела Атанасова Иванова00142/05.11.2021
Елена Георгиева Николова00143/05.11.2021
Цветанка Йорданова Пейчева00146/05.11.2021
Марио Кирилов Пейчев00147/05.11.2021
Първан Христов Първанов00148/05.11.2021
Мария Георгиева Манолова00149/05.11.2021
Емилия Райкова Ефтимова00150/05.11.2021
Кирил Красимиров Якимов00153/05.11.2021
Пламен Петров Величков00154/05.11.2021
Антоан Адриянов Цветанов00155/05.11.2021
Илиян Мирославов Семков00156/05.11.2021
Николай Петров Липнишки00157/05.11.2021
Алекс Кристиянов Николов00159/05.11.2021
Сузан Емад Ел Таба00160/05.11.2021
Наталия Георгиева Димитрова00161/05.11.2021
Здравчо Йорданов Александров00163/05.11.2021
Йоана Николаева Златева00164/05.11.2021
Нона Райкова Марик00165/05.11.2021
Александър Нонев Марик00166/05.11.2021
Тодор Веселинов Станков00167/05.11.2021
Емил Латинов Чолаков00168/05.11.2021
Рангел Валентинов Спасов00169/05.11.2021
Николай Пламенов Алексиев00170/05.11.2021
Васил Стефанов Василев00171/05.11.2021
Райна Георгиева Миткова00172/05.11.2021
Емануела Георгиева Миткова00173/05.11.2021
Венелин Костадинов Петров00174/05.11.2021
Гергана Георгиева Миткова00175/05.11.2021
Васил Александров Коев00176/05.11.2021
Гергана Златкова Янева00177/05.11.2021
Дафинка Василева Ценкова00178/05.11.2021
Елица Рангелова Рангелова00179/05.11.2021
Теодора Василева Гюдженова00180/05.11.2021
Лидия Тодорова Георгиева- Гюдженова00181/05.11.2021
Ренета Стойкова Стоянова00182/05.11.2021
Митко Робертинов Стоянов00183/05.11.2021
Борислава Бориславова Ринкова00184/05.11.2021
Страхил Ивалинов Георгиев00185/05.11.2021
Гергана Христова Георгиева00186/05.11.2021
Огнян Русанов Панков00187/05.11.2021
Христо Атанасов Данков00188/05.11.2021
Виолета Владимирова Данкова00189/05.11.2021
Тодор Димитров Димитров00190/05.11.2021
Иван Филипов Алев00191/05.11.2021
Петър Иванов Петров00192/05.11.2021
Николета Данчова Грозданова00193/05.11.2021
Ивайло Златков Стоянов00194/05.11.2021
Петко Христов Огойски00195/05.11.2021
Мариета Димитрова Манолова00196/05.11.2021
Антоанета Райкова Огойска00197/05.11.2021
Елена Грозданова Христова00198/05.11.2021
Аделина Григорова Гаджелова00200/05.11.2021
Росица Спилкова Хубенова00201/05.11.2021
Верка Димитрова Петрова00202/05.11.2021
Владимир Димитров Гаджелов00203/05.11.2021
Поля Николова Нинова00204/05.11.2021
Димитър Тодоров Илиев00206/05.11.2021
Елмира Марчева Марчева00207/05.11.2021
Димитрина Георгиева Симеонова00208/05.11.2021
Илина Иванова Атанасова00209/05.11.2021
Стефан Петров Славов00210/05.11.2021
Игна Димитрова Гошевска00211/05.11.2021
Илина Христова Николова00212/05.11.2021
Кристина Владимирова Ангелова00213/05.11.2021
Йорданка Бориславова Христова00214/05.11.2021
Атанас Бориславов Борисов00215/05.11.2021
Емил Константинов Костов00216/05.11.2021
Марийка Енчева Клисарова00218/05.11.2021
Дина Василева Костова00219/05.11.2021
Сийка Николова Димитрова00220/05.11.2021
Стоил Николов Табаков00221/05.11.2021
Василена Александрова Колева00222/05.11.2021
Даниела Стефанова Николова-Ставрева00223/05.11.2021
Светослав Теодор Ставрев00224/05.11.2021
Борислав Петров Илинов00225/05.11.2021
Даниела Максимова Йорданова00228/05.11.2021
Цветослава Руменова Зашева00229/05.11.2021
Стоян Петров Присаднишки00234/05.11.2021
Цветана Филипова Попова00235/05.11.2021
Таня Петрова Шумкова00237/05.11.2021
Тодор Ангелов Димов00238/05.11.2021
Радка Иванова Величкова00239/05.11.2021
Веска Маринова Сирачка00240/05.11.2021
Цанка Михайлова Цветкова-Манолова00241/05.11.2021
Събин Стоянов Миланов00242/05.11.2021
Емил Димитров Мечев00243/05.11.2021
Росица Славчева Терзийска00244/05.11.2021
Радослав Христов Лазаров00246/05.11.2021
Вергиния Кирилова Стефанова00247/05.11.2021
Цветина Цветанова Цветанова00249/05.11.2021
Мирчо Цветанов Йосифов00250/05.11.2021
Светлин Симеонов Деянов00251/05.11.2021
Росица Величкова Балтаджиева00252/05.11.2021
Дарина Ангелова Балтаджиева00253/05.11.2021
Борислав Симеонов Павлов00254/05.11.2021
Борислава Людмилова Борисова00255/05.11.2021
Радослав Иванов Стоянов00257/05.11.2021
Катя Кирилова Янакиева00258/05.11.2021
Даниел Стоянов Павлов00259/05.11.2021
Мария Миткова Свещарска00260/05.11.2021
Николай Недялков Жеков00261/05.11.2021
Румен Георгиев Киров00262/05.11.2021
Ваня Георгиева Ананиева00263/05.11.2021
Пенка Георгиева Каролева00264/05.11.2021
Кенан Сюлейманов Хюсеинов00265/05.11.2021
Катя Трифонова Янкова00199/05.11.2021
Галя Ганчева Бабанова00205/05.11.2021
Снежанка Василева Илиева00217/05.11.2021
Красимир Огнянов Пандезов00226/05.11.2021
Надежда Огнянова Пандезова00230/05.11.2021
Красимира Каменова Вельова00231/05.11.2021
Цанко Иванов Старирадев00236/05.11.2021
Анна Росенова Могиларска00245/05.11.2021
Радостина Бориславова Маринова00248/05.11.2021
Марияна Стоянова Филипова00256/05.11.2021
Даниела Мариова Стоянова00266/05.11.2021
Петър Кирилов Христов00267/05.11.2021
Биляна Людмилова Борисова00268/05.11.2021
Анита Ангелова Младенова00269/05.11.2021
Александър Александров Александров00270/05.11.2021
Антония Лозанова Михайлова00271/05.11.2021
Теодора Бориславова Милушева00272/05.11.2021
Виолета Георгиева Соколова00273/05.11.2021
Георги Цветанов Цветанов00274/05.11.2021

Календар

Решения

всички решения