Продължаваме Промяната

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
АНДРИЯН МИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ3/11.11.2021 г.
АНТОН БОРИСЛАВОВ КОНСТАНТИНОВ4/11.11.2021 г.
ВАНЕСА СТАНИСЛАВОВА ГУДЖОВА5/11.11.2021 г.
ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ САМОДУМОВ7/11.11.2021 г.
ВЯРА КОСТАДИНОВА ТЕЛЧАРОВА8/11.11.2021 г.
ГЕОРГИ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ9/11.11.2021 г.
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ10/11.11.2021 г.
ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ ЯНЕВ11/11.11.2021 г.
ИННА НИКОЛОВА СТОЯНОВА13/11.11.2021 г.
ЛЮБОМИР ОЛЕГОВ ДЖОКАНОВ15/11.11.2021 г.
МАРТИН ВЕЛКОВ ИВАНОВ16/11.11.2021 г.
НИКОЛ АТАНАСОВА ЛЕВАКОВА17/11.11.2021 г.
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ18/11.11.2021 г.
ПЕТЯ БИСЕРОВА КАЛИНОВА19/11.11.2021 г.
ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ20/11.11.2021 г.
ПОЛИНА НИКОЛОВА БОНЕВА21/11.11.2021 г.
СТОЯН НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ22/11.11.2021 г.
СТОЯН ПЕТРОВ КОЧЕВ23/11.11.2021 г.
ТОШЕ НЕШОВ24/11.11.2021 г.
ХРИСТО ЕМИЛОВ САМОДУМОВ25/11.11.2021 г.
ЦВЕТОМИР ПАВЛИНОВ БАНКОВ26/11.11.2021 г.

Календар

Решения

всички решения