ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Петър Драгомиров Дойчинов1 от 12.11.2021 г.
Неда Лазарова Дойчинова2 от 12.11.2021 г.
Ива Великова Стефанова3 от 12.11.2021 г.
Володя Тодоров Илиев4 от 12.11.2021 г.
Петър Михалев Михалев5 от 12.11.2021 г.
Георги Валериев Ангушев6 от 12.11.2021 г.
Марина Костадинова Костова7 от 12.11.2021 г.
Владимир Стефанов Каравелов8 от 12.11.2021 г.
Ванина Атанасова Антонова9 от 13.11.2021 г.
Мила Добромирова Танева10 от 13.11.2021 г.

Календар

Решения

всички решения