ИК за Румен Радев и Илияна Йотова

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Албена Николова Маркова-Нейкова1/19.11.2021
Ана- Мария Реза Вакили3/19.11.2021
Анастасия Владимирова Хадриш 4/19.11.2021
Бойка Станчева Николова6/19.11.2021
Валентин Веселинов Ангелов 7/19.11.2021
Весела Денева Кънчева8/19.11.2021
Виктор Петков Бонев9/19.11.2021
ГЕОРГИ БОНЕВ ИВАНОВ10/19.11.2021
Григор Константинов Григоров11/19.11.2021
Дамян Петров Радев 12/19.11.2021
Даниела Чавдарова Чавдарова13/19.11.2021
Димана Георгиева Шопова15/19.11.2021
Дора Боянова Черешарова18/19.11.2021
Евгения александрова Александрова20/19.11.2021
Елисавета Боянова Петрова21/19.11.2021
Илиян Асенов Пентов26/19.11.2021
Катрин Илиева Петкова28/19.11.2021
Кирил Емилов Колчаков29/19.11.2021
Костадин Крумов Василев30/19.11.2021
Луиза Хрант Сараян32/19.11.2021
Марияна Атанасова Колева33/19.11.2021
Николай Константинов Николов37/19.11.2021
Николай Николаев Петров 38/19.11.2021
Николай Петров Димитров39/19.11.2021
Огнян Илиев Банков40/19.11.2021
Олег Лешеков Хадриш41/19.11.2021
Орлин Кръстев Тодоров42/19.11.2021
Румяна Манолова Узунова48/19.11.2021
Стоян Йорданов Георгиев49/19.11.2021
Теодор Василев Георгиев50/19.11.2021
АЛЕКС АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ52/19.11.2021
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВА КОРЧЕВА53/19.11.2021
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ СТОЙКОВ54/19.11.2021
АНДРИЯН МИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ55/19.11.2021
БОЖИДАР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ56/19.11.2021
ВАНЕСА СТАНИСЛАВОВА ГУДЖОВА57/19.11.2021
ВАНЯ ПЕТКОВА РИБЧЕВА58/19.11.2021
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ60/19.11.2021
ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ САМОДУМОВ61/19.11.2021
ВЯРА КОСТАДИНОВА ТЕЛЧАРОВА62/19.11.2021
ГАБРИЕЛА КИРИЛОВА ПАНДОВА63/19.11.2021
ГАБРИЕЛА ЦВЕТАНОВА ЛЮБЕНОВА64/19.11.2021
ГЕОРГИ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ65/19.11.2021
ДЕЛЯНА ВЕЛКОВА ЗАХАРИЕВА66/19.11.2021
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТОДОРОВ67/19.11.2021
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ68/19.11.2021
ЖАКЛИН АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРУШЕВА69/19.11.2021
ЗДРАВКО ЙОСИФОВ ВАСИЛЕВ70/19.11.2021
ИВАН РУМЕНОВ ГЮРОВ72/19.11.2021
ИННА НИКОЛОВА СТОЯНОВА73/19.11.2021
ИРИНА ЗАХАРИЕВА ХРИСТОВА74/19.11.2021
ЛЮБОМИР ОЛЕГОВ ДЖОКАНОВ75/19.11.2021
МАЙЯ ХРИСТОВА ДАНАИЛОВА76/19.11.2021
МАЯ ПЕТКОВА ВЪЛЧОВА77/19.11.2021
НИКОЛ АТАНАСОВА ЛЕВАКОВА78/19.11.2021
ОРЛИН МИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ79/19.11.2021
ПАТРИК ШЕРИН АББАС80/19.11.2021
ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ81/19.11.2021
ПОЛИНА НИКОЛОВА БОНЕВА82/19.11.2021
СТОЯН НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ83/19.11.2021
ХРИСТО ЕМИЛОВ САМОДУМОВ84/19.11.2021
ЦВЕТЕЛИН ЕМИЛИЯНОВ ХРИСТОВ85/19.11.2021
ЦВЕТОМИР ПАВЛИНОВ БАНКОВ86/19.11.2021
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ГАНЧЕВА-ПЕТРОВА25-001/19.11.2021
ДЕСИСЛАВА ВАНГЕЛОВА ТАШЕВА- КЕРТЕВА25-002/19.11.2021
ВАЛЕРИЙ НИКОЛОВ ДАНАИЛОВ25-003/19.11.2021
СЕВДЕЛИНА НИКОЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА25-004/19.11.2021
ЖАСМИНА КРУМОВА БЛАГОЕВА25-005/19.11.2021
ГЕРАСИМ НИКОЛАЕВ ГЕРАСИМОВ25-006/19.11.2021
СЪБКА БОРИСОВА АПОСТОЛОВА25-007/19.11.2021
БОГДАНА НИКОЛОВА БОСЕВА25-008/19.11.2021

Календар

Решения

всички решения