Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 14-НС
София 25 ИР, 19.02.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на електронна форма на подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи от политическите партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София 

РЕШИ

Предложенията за регистрация на кандидатски листи от политически партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. да се представят в Районна избирателна комисия в 25 ИР - София на хартиен носител, в едно с технически носител. Техническият носител съдържа: пореден номер, ЕГН и трите имена на кандидатите за народни представители, наименованието на политическата партия, коалиция или инициативния комитет и посочване на изборния район - в структуриран електронен вид, съгласно приложение към решението.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Зам. председател: Станислава Валериева Чорбаджийска

* Публикувано на 19.02.2021 в 18:11 часа

Календар

Решения

  • № 210-НС / 04.04.2021

    относно: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. от РИК 25 на СИК/ПСИК

  • № 209-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

  • № 208-НС / 04.04.2021

    относно: Нарушение на изборния процес в района на СИК № 254618068

всички решения