Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 210-НС
София 25 ИР, 04.04.2021

ОТНОСНО: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. от РИК 25 на СИК/ПСИК

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София

 

РЕШИ:

При постъпване в РИК 25 на уведомление за сгрешен и унищожен по реда на чл. 274, ал. 1 ИК протокол на СИК за установяване на резултати от гласуването - Приложение 97-НС-х или 97-НС-хм от изборните книжа, упълномощава всички членове на РИК в 25 ИР София, с правата поотделно да получават и транспортират до РИК в 25 ИР  сгрешени протоколи от СИК, съответно - да предават нови формуляри на протоколи на място в изборната секция и да подписват съставените за целта приемо-предавателни протоколи – Приложение № 84-НС от изборните книжа.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.   

Председател: Валери Владимиров Цолов

Зам. председател: Станислава Валериева Чорбаджийска

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 19:43 часа

Календар

Решения

  • № 210-НС / 04.04.2021

    относно: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. от РИК 25 на СИК/ПСИК

  • № 209-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

  • № 208-НС / 04.04.2021

    относно: Нарушение на изборния процес в района на СИК № 254618068

всички решения