Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 209-НС
София 25 ИР, 04.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е постъпило писмо с вх.№ 430/04.04.2021 г. от кмета на район „Люлин“ – СО с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 25 изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Люлин" - СО, посочени в списък - приложение 1 към настоящото решение.
 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък - приложение 1 към настоящото решение.
 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.   

Председател: Валери Владимиров Цолов

Зам. председател: Станислава Валериева Чорбаджийска

* Публикувано на 04.04.2021 в 19:43 часа

Календар

Решения

 • № 210-НС / 04.04.2021

  относно: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. от РИК 25 на СИК/ПСИК

 • № 209-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

 • № 208-НС / 04.04.2021

  относно: Нарушение на изборния процес в района на СИК № 254618068

всички решения