Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
София 25 ИР, 23.03.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на 25 изборен район – София

В Районна избирателна комисия в 25 изборен район – София е постъпило Писмо № СОА21-И304-519 от 23.03.2021 на кмета на Столична община с входящ № 198/23.03.2021 г. на РИК 25 с обобщена информация, съгласно която до крайния срок по чл. 37, ал. 1 от ИК, в районните администрации на територията на 25 изборен район – София са постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, както следва:

АР Красна поляна – 11 /единадесет/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Илинден – 2/два/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Надежда – 17/седемнадесет/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Овча купел – 5 /пет/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Люлин – 12 /дванадесет/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Връбница – 2/два/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Нови Искър – 8/осем/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Банкя – 2 /два/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

 

На основание чл.70 ал.4, чл. 72, ал.1, т.6 във връзка с чл. 90, ал. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ

Определя броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и пети изборен район - София за произвеждане на изборите за народни представители., както следва:

 

1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Красна поляна“, която ще обслужва и районите „Илинден“ и „Овча купел“.

1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Надежда“, която ще обслужва и район „Нови Искър“.

1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Люлин“, която ще обслужва и районите „Банкя“ и „Връбница“.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Зам. председател: Цветелина Мартен Калеева

* Публикувано на 23.03.2021 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 210-НС / 04.04.2021

    относно: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. от РИК 25 на СИК/ПСИК

  • № 209-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

  • № 208-НС / 04.04.2021

    относно: Нарушение на изборния процес в района на СИК № 254618068

всички решения