Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 152-ПВР
София 25 ИР, 12.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 340/12.11.2016 г., от кмета на р-н „Люлин“ с предложения за освобождаване на 107 членове на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК, както следва: 27 от квотата на ПП ДПС, 3 от квотата на КП ПФ, 12 от квотата на КП РБ, 1 от квотата на КП ББЦ, 9 от квотата на КП АБВ, 18 от квотата на КП БСП ЛБ и 37 от квотата на ПП ГЕРБ и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

РЕШИ

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

254619015

ЧЛЕН

ФИЛИНКА ТОДОРОВА ДОБРЕВА

 

254619019

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ ЖИВКОВ ДОБРЕВ

 

254619022

ЧЛЕН

РОЗА ЕМИЛОВА КОНДОВА

 

254619072

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ФЕРДИНАНДОВ ДИМИТРОВ

 

254619080

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЛИЦА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА

 

254619089

ЧЛЕН

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ТРОШАНОВА

 

254619093

СЕКРЕТАР

ИЗОЛИНА БОТЕВА ФИЛИПОВА

 

254619096

ЧЛЕН

АНАСТАСИЯ БОРИСОВА РАДУЛОВА

 

254619096

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

 

254619099

ЧЛЕН

СВЕТЛОЗАР ВАСИЛЕВ УЗУНОВ

 

254619110

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОСЛАВ ЙОРДАНОВ МОНОВ

 

254619126

ЧЛЕН

МАРИЯ-КЕТИ ЕМИЛОВА ГИЛОВА

 

254619019

Зам.председател

Цветанка Лука Павлова-Михайлова

 

254619089

ЧЛЕН

Албена Радославова Тареина

 

254619128

ЧЛЕН

МАНОЛ НЕНОВ ГЕНЧЕВ

 

254619002

ЧЛЕН

Габриела Пламенова Сламенова

 

254619074

ЧЛЕН

Виолета Иванова Еленкова

 

254619113

ЧЛЕН

Теодор Валентинов Митов

 

254619115

Зам.председател

Иван Петров Лазаров

 

254619131

Зам.председател

Светлин Любомирав Станков

 

254619033

ЧЛЕН

Емил Елвис Георгиев

 

254619019

Зам.председател

Цветанка Лука Павлова-Михайлова

 

254619089

ЧЛЕН

Албена Радославова Тареина

 

254619128

ЧЛЕН

МАНОЛ НЕНОВ ГЕНЧЕВ

 

254619006

член

Младенка Бойчева Додева

 

254619008

Председател

Владимир Димитров Стойков

 

254619009

ЧЛЕН

Лидия Валериева Додева

 

254619015

ЧЛЕН

Нели Живкова Стоянова

 

254619018

Председател

Румен Кънчев Антонов

 

254619022

ЧЛЕН

Андрей Владимиров Стефанов

 

254619029

Зам.председател

Ваня Кръстева Христова

 

254619031

Зам.председател

Ася Арсова Славчева

 

254619034

Зам.председател

Кристиан Георгиев Димитров

 

254619034

ЧЛЕН

Емануела Бисер Найденова

 

254619036

Председател

Мерилин Бойкова Андреева

 

254619039

Зам.председател

Тоска Славчева Кепенерова

 

254619046

ЧЛЕН

Михаил Галинов Станев

 

254619046

ЧЛЕН

Петя Юлиянова Георгиева

 

254619050

Председател

Десислава Емилова Кръстева

 

254619050

ЧЛЕН

Асен Венев Христов

 

254619053

Секретар

Анна Иванова Стоянова

 

254619053

ЧЛЕН

Ива Владимирова Цекова

 

254619063

Зам.председател

Елисавета Богданова Поменова

 

254619065

ЧЛЕН

Алекссандър Спасов Тодоров

 

254619068

Зам.председател

Мариана Иванаова Спасова

 

254619068

ЧЛЕН

Диана Георгиева Джоганска

 

254619079

ЧЛЕН

Стефка Димитрова Захариева

 

254619085

ЧЛЕН

Тодор Витанов Тодоров

 

254619087

ЧЛЕН

Георги Жоров Георгиев

 

254619095

Секретар

Ирина Борисова Костадинова

 

254619095

ЧЛЕН

Антони Николаев Антонов

 

254619102

Председател

Станиела Милчева Ганчева

 

254619111

Председател

Мариела Николова Димитрова

 

254619113

Зам.председател

Василиса Георгиева Зърнева

 

254619122

ЧЛЕН

Моника Николова Илинова

 

254619130

ЧЛЕН

Жанета Русева Станкова - Каменова

 

254619130

ЧЛЕН

Илияна Пенкова Димитрова

 

254619043

Зам. Председател

Евгения Михайлова Тодорова

 

254619090

ЧЛЕН

Снежана Андреева Христова

 

254619128

ЧЛЕН

Емилия Методиева Рангелова

 

254619017

ЧЛЕН

Лазарина Георгиева Босанова

 

254619009

ЧЛЕН

БИЛЯЛ ХЮСЕИН БИЛЯЛ

 

254619011

ЧЛЕН

ЕСЕЛ АХМЕД АХМЕД

 

254619013

ЧЛЕН

ВАСИЛЕНА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА

 

254619015

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛАТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

254619020

СЕКРЕТАР

РЕЗМИЕ САЛИМ ХАЛИБРИЯН

 

254619021

ЧЛЕН

ЮЗНУР ТЕФИК МЮМЮН

 

254619023

ЧЛЕН

МЕРГЮЛ БЕИХАМ МУСТАФА

 

254619026

СЕКРЕТАР

ТОДОР ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

 

254619027

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ БЛАГОЕВА ПЕТРОВА

 

254619033

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

254619034

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ МАРКОВ ПАШОВ

 

254619035

ЧЛЕН

МЕТОДИ ПЕТРОВ ГЕРГОВ

 

254619047

ЧЛЕН

НЕЛИ ЛЮБЕНОВА ВАСИЛЕВА

 

254619049

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА

 

254619050

СЕКРЕТАР

НЕЛИ ГЕНОВА НЕЙКОВА

 

254619057

ЧЛЕН

ТАТЯНА МИРКОВА ДИНЕВА

 

254619062

ЧЛЕН

СИЙКА ИВАНОВА ОБРЕТЕНОВА

 

254619068

ЧЛЕН

КРАСИМИРА МИТЕВА ВАСИЛЕВА

 

254619078

ЧЛЕН

СИМОНА ПЕТКОВА МИХАЛКОВА

 

254619080

Зам. Председател

НИКОЛИНКА МАРЕВА МИТОВА

 

254619081

ЧЛЕН

ТИХОМИР БОРИСОВ КРАЧУНОВ

 

254619084

ЧЛЕН

ИГНАТ ИВАНОВ ДОЙЧЕВ

 

254619087

СЕКРЕТАР

МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

254619105

ЧЛЕН

ЖИВКО ВИКТОРОВ ЛАЗАРОВ

 

254619120

СЕКРЕТАР

НАДЕЖДА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА

 

254619124

ЧЛЕН

ИВАЙЛО НИКОЛОВ ИВАНОВ

 

254619022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

 

254619109

ЧЛЕН

МАРИЕЛА ПЕТРОВА ВАНГЕЛОВА

 

254619112

ЧЛЕН

РОСЕН МЕТОДИЕВ ВАНГЕЛОВ

 

254619018

ЧЛЕН

МАРИЯНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

 

254619020

ЧЛЕН

ЖАНЕТ ВИТКОВА СТЕФАНОВА

 

254619032

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИСАВЕТА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

 

254619034

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ

 

254619036

ЧЛЕН

ВАСИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

 

254619049

ЧЛЕН

ТАТЯНА ИВАНОВА ГЕШЕВА

 

254619125

ЧЛЕН

ТОТКА АНГЕЛОВА КРЕКМАНОВА

 

254619017

ЧЛЕН

ДИМИТЪР КОСТОВ ИВАНОВ

 

254619049

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС ТОДОРОВ КОЛЕВ

 

254619053

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА НИКОЛОВА

 

254619077

СЕКРЕТАР

РУМЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

254619084

Зам. Председател

КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ГЕРГИНОВА

 

254619086

СЕКРЕТАР

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА МАРИНОВА

 

254619111

СЕКРЕТАР

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА

 

254619112

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

 

254619042

Зам. Председател

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

 

254619072

Зам. Председател

КАЛОЯН НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ

 

2. На мястото на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, като следва:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

254619015

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ РУСЕВ ГЕОРГИЕВ

 

254619019

ЧЛЕН

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ХАДЖИКУЛОВ

 

254619022

ЧЛЕН

ДОБРИ ВЕНЦИСЛАВОВ ДОБРЕВ

 

254619072

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

 

254619080

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСЛАВА ИВАНОВА ХРИСТОВА

 

254619089

ЧЛЕН

САШКО МАТЕЕВ ГОЦЕВ

 

254619093

СЕКРЕТАР

ГАЛИНА БОРИСОВА ЛЕЛЕКОВА

 

254619096

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АНДОНОВА

 

254619096

ЧЛЕН

РОСИЦА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА

 

254619099

ЧЛЕН

ИВАН ЛУКАНОВ ХРИСТОВ

 

254619110

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОЗА ЕМИЛОВА КОНДОВА

 

254619126

ЧЛЕН

ИВАНКА СТОЙЧЕВА ГИЛОВА

 

254619019

Зам.председател

Волен Неделчев Веселинов

 

254619089

ЧЛЕН

Иглика Иванова Игнатова

 

254619128

ЧЛЕН

Борислава Ангелова Неделчева

 

254619002

ЧЛЕН

Красимир Иванов Дойчинов

 

254619074

ЧЛЕН

Георги Стефанов Цветанов

 

254619113

ЧЛЕН

Розета Михайлова Кьосева

 

254619115

Зам.председател

Гергана Славчева Димитрова

 

254619131

Зам.председател

Емил Елвис Георгиев

 

254619033

ЧЛЕН

Милена Йорданова Генчева

 

254619019

Зам.председател

Волен Неделчев Веселинов

 

254619089

ЧЛЕН

Иглика Иванова Игнатова

 

254619128

ЧЛЕН

Борислава Ангелова Неделчева

 

254619006

член

Венцислав Николов Стратиев

 

254619008

Председател

Петьо Илиев Димов

 

254619009

член

Митошка Иванова Стратиева

 

254619015

член

Нели Младенова Младенова

 

254619018

Председател

Нели Живкова Стоянова

 

254619022

член

Марио Венков Липнишки

 

254619029

Зам.председател

Христо Борисов Христов

 

254619031

Зам.председател

Анелия Петрова Съйнова

 

254619034

Зам.председател

Николай Алеков Янузов

 

254619034

член

Христо Радков Алексиев

 

254619036

Председател

Чудомира Иванова Недялкова

 

254619039

Зам.председател

Райничка Савева Лазарова

 

254619046

член

Петър Йорданов Калчев

 

254619046

член

Катя Любомирова Такова

 

254619050

Председател

Анна Иванова Стоянова

 

254619050

член

Ива Владимирова Цекова

 

254619053

Секретар

Аманда Ивова Станчева

 

254619053

член

Асен Венев Христов

 

254619063

Зам.председател

Марияна Иванаова Спасова

 

254619065

член

Славянка Иванова Асенова

 

254619068

Зам.председател

Елисавета Богданова Поменова

 

254619068

член

София Николаева Цветкова

 

254619079

член

Виктор Атанасов Димов

 

254619085

член

Георги Жоров Георгиев

 

254619087

член

Тодор Витанов Тодоров

 

254619095

Секретар

Димитър Красимиров Петров

 

254619095

член

Стефан Здравков Георгиев

 

254619102

Председател

Момчил Владимиров Лазаров

 

254619111

Председател

Василиса Георгиева Зърнева

 

254619113

Зам.председател

Венера Методиева Джонева

 

254619122

член

Георги Стойков Стойков

 

254619130

член

Пламен Огнянов Илиев

 

254619130

член

Василка Георгиева Захариева

 

254619043

Зам. Председател

Веска Василева Славова

 

254619090

член

Марина Златева Янкова

 

254619128

член

Венцислав Емилов Георгиев

 

254619017

член

Ваня Любенова Младенова

 

254619009

ЧЛЕН

КОНСТАНТИН ВЛАДОВ МИХОВ

 

254619011

ЧЛЕН

ИВЕЛИНА МЕТОДИЕВА ТОМЕВА

 

254619013

ЧЛЕН

ИРИНА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА

 

254619015

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОР ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

 

254619020

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ МАРЧЕВ ИВАНОВ

 

254619021

ЧЛЕН

АТИНА БОРИСОВА СЕМЕРДЖИЕВА

 

254619023

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА

 

254619026

СЕКРЕТАР

АТАНАС ГОЕРГИЕВ АТАНАСОВ

 

254619027

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЗНУР ТЕФИК МЮМЮН

 

254619033

ЧЛЕН

МАРИЯ БЛАГОЕВА ПЕТРОВА

 

254619034

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕЗМИЕ САЛИМ ХАЛИБРИЯН

 

254619035

ЧЛЕН

СИЙКА ИВАНОВА ОБРЕТЕНОВА

 

254619047

ЧЛЕН

ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ЙОРДАНОВА

 

254619049

ЧЛЕН

БИЛЯНА КРАСИМИРОВА НЕДЯЛКОВА

 

254619050

СЕКРЕТАР

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДРАГОЕВА

 

254619057

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА МАРТИНОВА МИЛАНОВА

 

254619062

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

254619068

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА БЛАГОЕВА ИЛЧЕВА

 

254619078

ЧЛЕН

ВЛАДИМИРА ЙОРДАНОВА ВЛАДИМИРОВА

 

254619080

Зам. Председател

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДРАГОЕВ

 

254619081

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ КОМСАЛОВ

 

254619084

ЧЛЕН

НЕЛИ ЛЮБЕНОВА ВАСИЛЕВА

 

254619087

СЕКРЕТАР

БИСЕРКА БОГОМИЛОВА ПРОДАНОВА

 

254619105

ЧЛЕН

КРАСИМИРА МИТЕВА ВАСИЛЕВА

 

254619120

СЕКРЕТАР

ИСКРА БОГОМИЛОВА ПРОДАНОВА

 

254619124

ЧЛЕН

ЗДРАВКО АНАТОЛИЕВ КУЛЕВ

 

254619022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР БОЖАНОВ ИВАНОВ

 

254619109

ЧЛЕН

СИМОНА АНДРЕЕВА ЙОНЧЕВА

 

254619112

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

254619018

ЧЛЕН

АВГУСТИН ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ

 

254619020

ЧЛЕН

СТЕФКА НИКОЛАЕВА НАЙДЕНОВА

 

254619032

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ ПЕЕВА КОСТОВА

 

254619034

ЧЛЕН

КЪНЧО СТАНКОВ ПЕТРОВ

 

254619036

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ПЪРВАНОВ ИСТАТКОВ

 

254619049

ЧЛЕН

РОЗА ФИЛИПОВА СТЕФАНОВА

 

254619125

ЧЛЕН

РОЗА РАЙЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА

 

254619017

ЧЛЕН

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИНОВ

 

254619049

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

254619053

ЧЛЕН

КРЪСТИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

 

254619077

СЕКРЕТАР

СЕРАФИМ ИЛКОВ ЙОНЧЕВ

 

254619084

Зам. Председател

ХЮСЕИН ШЕН

 

254619086

СЕКРЕТАР

ТАНЯ НАЙДЕНОВА ЮРУКОВА

 

254619111

СЕКРЕТАР

СВАЛЕЙКА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА

 

254619112

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

 

254619042

Зам. Председател

ЮЛИЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

 

254619072

Зам. Председател

ЖАКЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

 

На новоназначените членове на СИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Мариника Иванова Якова

* Публикувано на 12.11.2016 в 18:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 165-ПВР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин

 • № 164-ПВР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

 • № 163-ПВР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

всички решения