Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 164-ПВР
София 25 ИР, 13.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 356/13.11.2016 г, от кмета на р-н „Банкя“ с предложения за освобождаване на 4 членове на СИК от квотата на ПП ДПС на основание чл. 51, ал. 2 ИК, и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същата политическа сила.

Към писмото са приложени документи от упълномощения представител на политическата сила, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

РЕШИ

  1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

254624006

Зам. председател

Десислава Николова Николова

 

254624008

Член

Лилия Василева Петкова

 

254624009

Зам. председател

Антоанета Кирилова Безпалова

 

254624013

Зам. председател

Лилия Първанова Димитрова

 

2. На мястото на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, като следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254624006

Зам. председател

Валентин Любчев Минков

 

254624008

Член

Венелина Спасова Тодорова

 

254624009

Зам. председател

София Богданова Панкова

 

254624013

Зам. председател

Лидия Цветанова Керезова

 

На новоназначените членове на СИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Зам. председател: Мадлен Тихомирова Цветкова

* Публикувано на 13.11.2016 в 15:29 часа

Календар

Решения

  • № 165-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин

  • № 164-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

  • № 163-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

всички решения